INTATHELI YEZEZIMOTO

UKUFIKA kwengqovungqovu iFord Ranger akulethanga nje kuphela izindaba ezimnandi kubathandi bezimoto, kodwa nabasebenzi bale nkampani bahleka bodwa.

IRanger izodala amathuba omsebenzi alinganiselwa ku-800 ngenyanga ezayo kwaFord Motor Company of Southern Africa lapho kuhlanganiswa khona izimoto eSilverton, ePitoli, nalapho kuhlanganiswa khona izinjini eStruandale, ePort Elizabeth.

Le misebenzi izodaleka ngemuva kwesinqumo sakwaFord SA sokuthi banyuse imikhiqizo yeFord Ranger pick-up benza kwaba khona neshift yesibili lokhu okuzosiza ukumelana nesibalo sabantu abayifuna ubuthaphuthaphu le moto.

UMengameli wakwaFord SA, uJeff Nemeth, ekhuluma uthe inkampani izokwengeza ishift yesibili esikhungweni saseSilverton ne-shift yesithathu esikhungweni esiseStruandale kusukela ngoMsombuluko ngoSepthemba 3.

“Amakhasimende ethu asekushilo ukuthi adinga okuthe xaxa kwale moto esezingeni njengeveni iRanger pickup. Ukumelana nesidingo esikhulu eNingizimu Afrika naphesheya, sizokwengeza isikhathi ekusebenzeni kwethu lokhu okuzodala amathuba emisebenzi futhi siqinisekise ukuzinikela kwethu kuleli zwe.

“Sitshale imali ukushintsha indlela esisebenza ngayo kanti siyethemba ukuthi le misebenzi izoba namandla okushintsha izimpilo zabantu. Ukudala amathuba emisebenzi kuzosiza ekwenzeni umehluko ekuthuthukiseni imiphakathi lapho sinalezi zikhungo khona,” kusho uNemeth.

IFord Ranger ifike yadala umnyakazo embonini yezimoto kuleli njengoba izibalo zokudayiswa kwayo nangenyanga edlule ziyibeke endaweni yesihlanu ngokuthengwa.