UMCULI we-hip hop uZulu Boy usezobonakala kuSABC 1 eyenza izinguquko njengoba ezokwethula uhlelo oluzongena esikhaleni seJam Alley okubizwa ngokuthi yiFan Base. Isithombe: Dumisani Sibeko

FANELESIBONGE BENGU

ISITESHI sethelevishini somphakathi, iSABC 1, siphezu kwezinguquko ezimbalwa ezinhlelweni zentsha njengoba sekusondele amaholidi okuphela konyaka.

Lokhu kuvezwe ngokhulumela lesi siteshi, uMnuz Phillip Mabitsela, othe bahlale njalo befuna ukujabulisa ababukeli babo ngoba ababukeli bahamba phambili ezinhlelweni zabo zokuthuthukisa indlela yokusakaza nezinhlelo ezikhonjiswayo.

Ukushintsha kwezinhlelo kuSABC 1 kusho ukuthi kuphelile ngemidanso wena owabona ohlokoloza, ingwazi, ivuma neminye njengoba uhlelo lomdanso, iJika Majika luzophela.

Lolu hlelo olwaqala ukukhonjiswa ngo-2006 lwethulwa nguThembi Seete noMpendulo Buthelezi yilo olwasiza ukudumisa uNtombezinhle “DJ Zinhle” Jiyane owaba nguDJ wakhona. Lo DJ wesifazane oshisa izikhotha ngengoma ethi My Name Is ayenze nembongi uBusiswa kumanje udumile kuleli kanti abantu bamazi ngoba babembona kulolu hlelo.

Akucaci noma izolo bekuwusuku lokugcina yini lukhonjiswa lolu hlelo ngo-7 ebusuku njengoba uMabitsela ethe ayikho imininingwane yokuthi luzophela nini.

“Into eyenzeka wukuthi izinhlelo zike zathi ukuphazamiseka ngesonto eledlule ngenxa yokuthi bekudlala ibhola (le-Absa Premiership phakathi kweKaizer Chiefs neSundowns) lokhu okwenza ukuthi iJika Majika ingadlali ngoLwesithathu ngakho uma kuwukuthi bekumele iphele namhlanje (izolo) kusho ukuthi izophela ngesonto elizayo ngoba sisele emuva ngesiqephu esisodwa,” kusho uMabitsela.

Uthe isikhala salolu hlelo sizovalwa wolunye uhlelo lomdanso olubizwa ngokuthi yiTurn It Out. Lolu hlelo alulusha kulesi siteshi njengoba luke lwakhonjiswa ngonyaka odlule kodwa into ehlukile kulokhu wukuthi ngeke kusancintisana abantu ngabodwana.

UMabitsela uthe sekuzoncintisa abantu ngamaqembu, hhayi njengakwisizini edlule eyayikhonjiswa ngoLwesine ngo-7 ebusuku lapho khona abantu babencintisa ngabodwana.

Olunye ushintsho oluzobonakala kulesi siteshi ngolohlelo oseluneminyaka lukhona iJam Alley.

UMabitsela uthe lolu hlelo isikhala salo sizovalwa wuhlelo olusha olubizwa ngokuthi yiFan Base oluzokwethulwa ngumculi we-hip hop, uMxolisi Majozi odume ngoZulu Boy.

Ngaphandle kweJam Alley, uMabitsela uthe olunye ushintsho oseluqalile ukubonakala ngolweMzansi Insider ekhonjiswa ngoMsombuluko ngo-6 ebusuku.

Lolu hlelo olwake lwethulwa ngamawele uHlelo noNtando Masina selushintshe abethuli balo njengoba selwethulwa ngowake waba ngumethuli wezinhlelo kuSABC 1, uKedibone Mkhabela ngemuva kokushiywa nguMinenhle “Minnie” Dlamini okuthiwa usefuna ukugxila kwezokulingisa.

UMabitsela uthe sekuzothi ukushintsha obekwenzeka kulo njengoba seluzokhuluma ngezinto ezenzeka manje nomgosi.

Olunye uhlelo oluzoshintsha ngolomculo olukhonjiswa ngoLwesihlanu ebusuku ngo-9, iLive olusanda kushiywa ngumethuli walo obeseneminyaka elubambile, uBonang Matheba.

Lolu hlelo seluzoshintsha igama, ngokusho kukaMabitsela, kanti seluzobizwa ngokuthi yiLive Amplified.

“Angazi kahle ukuthi uBonang uzovalelisa nini ohlelweni kodwa into ezokwenzeka wukuthi sizothungatha umethuli omusha wesilisa ozobambisana noLuthando Shosha,” kusho uMabitsela.