IZIKHULU zakwa Toyota neziphathimandla kuHulumeni nezimenywa embonini yezokuthutha bahlanganyele eToyota ngoLwesihlanu lapho kwethulwe khona itekisi iSesfikile esiqalile ukwakhiwa lapha embonini yale nkampani eProspecton
IZIKHULU zakwa Toyota neziphathimandla kuHulumeni nezimenywa embonini yezokuthutha bahlanganyele eToyota ngoLwesihlanu lapho kwethulwe khona itekisi iSesfikile esiqalile ukwakhiwa lapha embonini yale nkampani eProspecton

IMOTO: Toyota Ses’fikile

KUMELE libongwe iqhaza likahulumeni wakuleli ekutheni unxenxe isikhondlakhondla semkampani Toyota Motor Corporation ukuba ubuyise itekisi i-Sesfikile ukuba yakhiwe kuleli.

Phela ukufika kwe-Sesfikile kuleli kusho ukudaleka kwamathuba emisebenzi, njengoba kukhona abantu abalinganiselwa ku 90 abaqashiwe ngaphakathi embonini yakwa-Toyota kanti amanye amathuba adaleke ngaphandle ezinkampanini ezisebenzisana noToyota kule moto angu 210.

Noma i-Sesfikile bese kuphele izinyanga ezintathu iqalile ukwakhiwa kuleli, kodwa ngoLwesihlanu kube nendumezulu yomcimbi lapho kukhishwe khona imoto kulayini phambi kwezikhulu zale nkampani nezikhulu zikahulumeni phakathi kwazo obekukhona uNgqongqoshe wezoHwebo neziMboni uDkt Rob Davies, uNdunankulu uDkt Zweli Mkhize, neNxusa laseJapan kuleli. Ulayini okhiqiza iSesfikile kwaToyota udle imali engu-R70 million.

Ekhuluma lapha uNdunankulu uMkhize ubonge ukubambisana abanakho nenkampani yakwa-Toyota waveza nokuthi ngasekuqaleni kwalo nyaka naye uke wahambela kuleliya lizwe.

Uthe ukunwetshwa kwechweba laseThekwini kuzokwenza kube lula ukuthunyelwa nokufika kwezimoto ziphuma kwamanye amazwe.

Isikhulu sakwa Toyota uDkt Johan van Zyl uthe imboni yamatekisi inkulu kakhulu kuleli njengoba ithinta abantu abalinganiselwa ku 9 million. Uthe laba bantu bangamakhasimende amakhulu abo futhi baneqhaza elikhulu abalibambile ekukhuliseni umnotho wezwe.

Uqhube wathi iSes’fikile ayibalulekile nje embonini yamatekisi kuleli, kodwa nayo le tekisi kumele bayiphathise okwezikhala zamaNtungwa ngoba iyona moto edayisa kakhulu kwa-Toyota eNingizimu Afrika.

Uthe njengoba le moto ibaluleke kakhulu kule nkampani nakuleli beyingekho enye indlela ngaphandle kokuthi bayikhiqize kuleli.

Ngaphandle kwe-Ses’fikile ezinye izimoto ezikhiqizwa embonini yase-Prospecton iToyota Hilux, Fortuner ne- Corolla okuyizimoto ezithunyelwa nasemazweni angaphandle.

Izimoto zakwa-Toyota ezakhiwa kuleli zithunyelwe emazweni angu 57 omhlaba kanti iSes’fikile ne-Hino zibuye zithulwe emazweni asezwenikazi lase-Afrika njengaseBotswana, Lesotho, Namibia naseSwaziland.

Ikhumbi yokuqala iSesfikile yakhishwa ngo Meyi 2012 kanti isivele isiyadayiswa.

Babheke ukuthi kukhiqizwe lolu hlobo lwamatekisi angu 10 000.