ABESILISA abagqoke izikibha ezinombala ogqamile abaqaphe ukuhlukumezeka komphakathi ematekisini akambela enkabeni yeTheku
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
ABESILISA abagqoke izikibha ezinombala ogqamile abaqaphe ukuhlukumezeka komphakathi ematekisini akambela enkabeni yeTheku ISITHOMBE BONGANI MBATHA
KUBUKEKA kuzoshintsha ukuhlukumezeka kompahakathi ematekisini ahambela enkabeni yeTheku njengoba kunabantu ababhekele abagibeli ukuthi abadonswa yini ngabasizi babashayeli
ISITHOMBE BONGANI MBATHA
KUBUKEKA kuzoshintsha ukuhlukumezeka kompahakathi ematekisini ahambela enkabeni yeTheku njengoba kunabantu ababhekele abagibeli ukuthi abadonswa yini ngabasizi babashayeli ISITHOMBE BONGANI MBATHA

SIMPHIWE NGUBANE

APHELILE amahlathi kubafana ababhema iwunga abebezenza oscabha kanti babamba inkunzi, baphuce izikhwama nezimpahla abagibeli bamatekisi kusoseshini wasePhoyinti, eThekwini.

La bafana kuthiwa bazenza abasizi boscabha babize abantu ukuthi bazogibela ekugcineni bababambe inkunzi. Kwesinye isikhathi kuthiwa baze badonse ngenkani abagibeli bebaphoqa ukuthi bagibele ngenhloso yokubaqola abakuphethe.

Ukwanda kwezikhalo ezifakwa ngabagibeli abasuke sebegilwe isilo sengubo sekwenze osomatekisi nabashayeli bazibambela mathupha umsebenzi wokugada lo mzila ezindaweni okubanjwa kuzo inkunzi.

USihlalo we-Point Taxi Association, uMnuz You Khaliva, uthe aphelile amahlathi kubafana bewunga abebezenza oscabha kanti bacuthele ukuphazamisa umsebenzi futhi bengcolisa igama lenhlangano yabo.

UKhaliva uthe la bafana bebezenza abantu abafuna umsebenzi wokuba ngabasizi boscabha bese ubabona sebedonsa abagibeli bebafaka ematekisini ngenkani ekugcineni uzwe sekuthiwa kunabantu asebebanjwe inkunzi.

“La bafana bewunga bafika ekuseni bankanise ezitobhini benze sengathi bafuna umsebenzi kanti bafuna ukubamba inkunzi. Sizoba nomhlangano noscabha lapho sizobazisa khona ukuthi abahlukane nala bafana ababasizayo uma benza umsebenzi kungenjalo ibhantshi lizogcwala umoya nakubona, abashayeli bazenzele bodwa umsebenzi,” kusho uKhaliva othe bazosiqapha isimo kuze kuphele izinyanga eziyisithupha.

NgoLwesibili osomatekisi nabashayeli bebenkanise ezindaweni lapho kudlange khona lo mkhuba eDurban Christian Centre, ngakwaShoprite naseWorkshop emgwaqweni uDkt Pixley kaSeme (West Street).

Osomatekisi bebelekelelwa yizinsizwa ezondlekile ebezingenasinqe ziphethe izimvubu zigqoke izikibha ezigqamile, amakepisi namabhulukwe amnyama ziqaphe isimo zilekelela nabagibeli uma bengena ematekisini.

Namhlanje kuzoba nokhukhulelangoqo womhlangano phakathi kwezikhulu zalo soseshini noscabha bawo bezokhunjuzwa indlela yokusebenza nokuziphatha.

UKhaliva unqumele oscabha ugwayi katiki ukuthi bahlukane nokuba nabasizi abaningi etekisini ngoba yikhona okudala izinkinga.

Okhulumela uMasipala weTheku, uMnuz Thabo Mofokeng, uxwayise abagibeli ngokuthi baqaphele abantu ababanika usizo. Uthe amaphoyisa abo elekelelwa ngamakhamera agcwele idolobha asewuqinise kakhulu umkhankaso wezokuphepha ezindaweni okudlange kuzo lo mkhuba.