IMOTO: GT-R 2012 Model Year

NGESIKHATHI sibikezela ngokuza kwale moto eNingizimu Afrika ngasekuqaleni konyaka, sakubeka kwacaca ukuthi angeke ibe “unami nginaye”. INissan GT-R ibiza ngaphezulu kwesigidi. Ngesikhathi ngitshela izinsizwa esiphila nazo ngenani lale moto kwaba nokuhhumuzela abanye bethi ungaze ukhiphe imali engaka nge Nissan nje ngoba kwenze njani. Mina bekungelula ukuthi ngiphendule kodwa kwa-Nissan impendulo yabo ibe lula ngoba bathi le GT-R inamandla angu 397kW, baphinde balehlisa izinga lokusebenzisa u-petrol kanjalo nesisi esingcolile esikhiqizwa yimoto basehlisile.

Zonke izinhlobo zayo ziphuma nekhamera ngemuva.

Iyimoto yomjaho enazo zonke izinto ozithola ezimotweni zejubane ongeke wazithola ezimotweni ezijwayelekile.

Olunye ushintsho abalwenzile lusenjinini, u-chassis kanye nakwi- transmission.

Le GT-R ithatha izimoto zomjaho ezakhelwe ijubane izibeke kwelinye izinga.

Yakhiwe ngendlela yokuthi ibambelele emgwaqeni nabashayeli bayamukela ngezandla ezimhlophe.

Akuzoba iNingizimu Afrika kuphela ethola leli bhanoyi laphansi, kodwa i-England neJapan okungamazwe ahlonishwayo nawo ahlomulile ngayo kodwa bona bazothola lena ebizwa nge-“TRACK PACK” ekahle kakhulu kwi- Spec_V model kodwa nayo okusuke kuseyi GT-R kodwa edle ngokuba ncanyana futhi ilayisha abantu ababili.

Indlela esebenzisa ngayo u-petrol ithe ukwehla uma kuqhathaniswa nendala ebidla amalitha angu 12 ngo 100km, njengoba lena entsha isebenzisa amalitha angu 11.8 ngebanga elifanayo.

AKUMANDLA KUYAFIWA

Amandla enjini anyukile esuka ku 390kW bawabeka ku 397kW kwase kuthi itorque nayo balinyusa izinga layo isuka ku 612Nm bayibeka ku 628Nm.

Ngaphambili ohlangothini lomshayeli bazinike isikhathi ukuyenza base benza nesiqiniseko sokuthi zonke izinto bazenza ziqondane nomshayeli wena owabona izimoto zakwa-Alfa Romeo.

U-dashboard ukhanya bha ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka okhanyisa yonke imoto.

Zonke izinhlobo ziphuma nekhamera yangemuva esiza umshayeli ukuthi akwazi ukubona konke okwenzekayo ngemuva kwemoto.

Ziningi izinto ezidle imali ngendlela engacacile kule GT-R njenge-radio yakhona owuhlobo olusha lwe Bose® Precision engatholakali lapha eNingizimu Afrika.

AMANANI

2012 GT-R Premium Edition R1,347,000

2012 GT-R Black Edition R1,397,000