IBHANGE elitshelekisa ngemali kubathengi bezimoto, iWesbank lithi linethemba lokuthi ukudayiswa kwezimoto kuzonyuka ngo-15.2 % kufinyelele ezimotweni ezingu-567 850 ezizothengwa ngabantu kusukela manje.

“Uma umuntu ebheka ukuthi izimoto zingadayiswa kanjani uma uqhathanisa nezinga lokwehla nokwenyuka kwamandla emali, kubukeka isimo sisihle kakhulu,” kusho isikhulu kuleli bhange esitatimendeni asikhishwe muva nje.

IWesbank ithi inethemba lokuthi izinto zizokuya ngokuba ngcono ngokudayiswa kwezimoto ezisesigabeni sama-passenger car.

Bathi akuzona nje izimoto ezizodayiswa kuphela kodwa nalezo ezinkulu njengamaloli ukuthengwa kwawo kuzokuba ngcono ngo-30%.

IWesbank ikholwa wukuthi eminyakeni ezayo kuzokuba ngcono kakhulu uma kuqhathaniswa no-2009 obekubheda kuwona.