UFIKE wawushintsha umcimbi womemulo umsakazi wo Khozi FM, u Ngizwe Mchunu, enza adume ngakho ebhikla ingoma ekhombisa nomnikazi womcimbi, uNcupha, wodumo lwama Da Babes ukuthi ihlatshwa kanjani. Umcimbi, odonse amehlo abantu, ubuwenzelwe KwaMakhutha ngoMgqibelo
UFIKE wawushintsha umcimbi womemulo umsakazi wo Khozi FM, u Ngizwe Mchunu, enza adume ngakho ebhikla ingoma ekhombisa nomnikazi womcimbi, uNcupha, wodumo lwama Da Babes ukuthi ihlatshwa kanjani. Umcimbi, odonse amehlo abantu, ubuwenzelwe KwaMakhutha ngoMgqibelo
U DJ Manace edlala kwa T’zozo
U DJ Manace edlala kwa T’zozo
I MALINI izokweseka uT’zozo
I MALINI izokweseka uT’zozo
U T’ZOZO Zulu egiya emcimbini abewenzele ugogo wakhe
U T’ZOZO Zulu egiya emcimbini abewenzele ugogo wakhe

SIZWE BLOSE

ITHIMBA lezokungcebeleka liphinde lavakashela KwaMakhutha naseMgababa lapho abaculi bekwaito bebenze khona imicimbi ehlukene. Ilungu leqembu lamantombazane aziwa ngamaDa Babes, uNcupha Mzimela kade yemuliswa. Le ntokazi yenze okungalindelekile kule ndima ngokuthi iziphathe kahle futhi izigqaje ngobuntombi bayo ize ifike eminyakeni engu- 21.

Lo mcimbi kade uhanjelwe nangumsakazi woKhozi FM ongaconsi phansi kubalandeli bamaskandi, uNgizwe Mchunu. Uphinde wabusiswa nawukuba khona kukaSbo Da Poet osezakhele udumo ngokuhaya izinkondlo ezinomlayezo.

Ithimba lidlulele kwaThokozani Zulu odume ngoT’zozo kwi-kwaito, yena ubehlabe izinkomo ezimbili kunabaculi noDJ kanjalo nosopolitiki nezikhulu zikahulumeni. UDJ Manace ujabulise abantu ngekwaito yakudala, iningi labantu lichazekile ngesikhathi esedlala ingoma kaProfessor noT’zozo ethi Woz’ eDurban. Kuphinde kwabathokozisa kakhulu abantu ukufika kweMalini eshaya ingoma ethi, Balele. Lo mcimbi uqale ngoLwesihlanu abantu bengena bephuma.