ABASAKAZI beziteshi zomphakathi kwesobunxele u Tdk Mkhwanazi we Vibe fm,Lucky Zikhali weNanda fm'Thando Sibiya woMgungundlovu fm no Ntokozo Tshapha weVibe fm Isithombe:SANDILE MAKHOBA

SIZWE BLOSE

IMPELASONTO esiphuma kuyo beyigcwele imicimbi ehambisana nemigubho kaJuni 16 kanti nemisakazo yomphakathi igubhe lolu suku ngemidlalo yebhola KwaMashu, ePrincess Magogo Stadium. Kule misakazo bekukhona iVibe FM, iNanda FM, Mgungundlovu FM neMbokodo FM. Abantu abebegcwele kule nkundla batshelwe ngesehlakalo nangomlando owaholela kulolu suku, ngemuva kwalokho kube sekuqala imidlalo elandelwe yisigubhu ebesidlalwa abanye bo-DJ abasakaza kule misakazo. Abantu bayijabulelile le midlalo yize kunalabo abebekhombisa ukuthi bona abazi ukuthi kwenzekani ngalolu suku futhi kungani libe yiholidi, kodwa bakhona labo abebebalekelela ngolwazi. Lo mcimbi uqale ekuseni, iVibe FM iyona egcine ithathe indebe ngokuhlula uMgungundlovu FM. Okufike kwagqama ukuthi abantu abasha abebehambele lo mcimbi bebegqoke umfaniswano obekuwuphawu lokukhumbula isehlakalo sokubulawa kwezingane zesikole eSoweto. ULucky Dlamini ongumphathi weVibe FM, uthe umcimbi uhambe kahle kakhulu, into abayithokozele kakhulu kube ukuhlangana kwemisakazo yomphakathi nokuyinto engavamisile ukwenzeka. “Sinethemba elikhulu lokuthi nangonyaka ozayo sizolugubha ngokuhlanganyela lolu suku, futhi kuningi okuzokwenzeka njengoba bekhombisile abalandeli bethu ukuthi basithanda kakhulu uma sihlangene,” kuchaza uLucky. Uphethe ngokuthi ngokuzayo bazozama ukuthi ibe khona yonke imisakazo yomphakathi.