KUVALWE amasango eSiyanda High School eSweetwaters ngenxa yamakhaza abeshubisa umnkantsha izolo 


Isithombe: SHAN PILLAY
KUVALWE amasango eSiyanda High School eSweetwaters ngenxa yamakhaza abeshubisa umnkantsha izolo Isithombe: SHAN PILLAY
KUSALE kome kwe eMashaka Primary School emuva kokujikiswa kwabafundi ngenxa yesimo sezulu ebesingesihle izolo 


Isithombe: SHAN PILLAY
KUSALE kome kwe eMashaka Primary School emuva kokujikiswa kwabafundi ngenxa yesimo sezulu ebesingesihle izolo Isithombe: SHAN PILLAY
ABAFUNDI basheshe badedelwa ezikoleni ngenxa yesimo sezulu. laba baseSiyanda High School uNokwanda Sibiya noSindiswa Mbuthu bese bebheke ekhaya 


Isithombe: SHAN PILLAY
ABAFUNDI basheshe badedelwa ezikoleni ngenxa yesimo sezulu. laba baseSiyanda High School uNokwanda Sibiya noSindiswa Mbuthu bese bebheke ekhaya Isithombe: SHAN PILLAY
KUSALE kuheleza umoya eMashaka Primary School abafundi bephindiselwe emuva emuva kokudla ngenxa yamakhaza 


Isithombe: SHAN PILLAY
KUSALE kuheleza umoya eMashaka Primary School abafundi bephindiselwe emuva emuva kokudla ngenxa yamakhaza Isithombe: SHAN PILLAY

NONTUTHUKO NGUBANE noMHLENGI SHANGASE

KUME nse ukufunda nokufundisa ezikoleni eziningi KwaZulu-Natal ngenxa yemvula ebihambisana neqhwa ehlasele kulesi sifundazwe.

Izikole ezibalelwa ku-371 zivalwe thaqa izolo ngenxa yamakhaza abeshubisa umnkantsha kungafinyeleleki kuzona.

Ezikoleni ezishayeke kakhulu ngezimaphakathi nesifundazwe lapho belikhithika khona. Nesibalo sabafundi ezikoleni zaseThekwini besisincane kakhulu izolo njengoba beliyidliva usuku lonke.

Amahhovisi ezifunda aseyalelwe ukuthi akhe uhlelo lokubuyisa isikhathi esilahlekile ngenxa yesimo esibi sezulu.

Abanye abafundi izolo bebetotobela khona ezikoleni abanye bagodukiswa ngoba isimo sishubile.

Izangoma zezulu ziqagule ukuthi cishe lonke leli sonto amakhaza azobe ebuza ukuthi ungubongaki.

EMgungudlovu zingu-152 izikole eziphazamisekile, eSisonke zingu-142, oThukela zingu-77, kwezinye izifunda akukho ukuphazamiseka okube khona.

ESweetwaters, eMgungundlovu ezikoleni bekulenga ingidi ngesikhathi Isolezwe livakashele kule ndawo

Ekuseni iqhwa belilele ezintabeni zakhona nemvula ibishaya kancane usuku lonke ihamba nokukhithika okuncane.

Uthishanhloko waseMashaka Primary, uNkk Thandiwe Ndlovu, ubesele nothisha abambalwa ukuze bamukele ukudla kwezingane kwanamhlanje.

Uthe babone kungcono badedele izingane ukuze bazivikele ebungozini.

“Bekukhithika ekuseni sabona kungcono ukuba sidedele izingane emuva kokuthola ukudla ngoba bese kuvele kuphekiwe. Siphazamisekile impela ezifundweni zethu kodwa besingeke sikwazi ukugcina izingane ngaphansi kwalesi simo,” kusho uNkk Ndlovu.

Uthe kulindeleke ukuthi kufundwe namuhla uma seliphenyile kodwa uma kuphoqa futhi ukuthi zigoduke, ziyobuyiselwa emakhaya.

Abafundi baseSiyanda High, uSindiswa Mbuthu (15) noNokwanda Sibiya (14), abahlangane neSolezwe sebebuyela emakhaya bathe bekungafundeki ngenxa yamakhaza.

“Bekubanda ngendlela exakayo egumbini lokufundela. Asizange sifunde nhlobo, othisha baze basikhipha ngo-12 emini ngoba bebona ukuthi akwenzeki lutho,” kubeka laba bafundi.

Ezinye izikole zakule ndawo okuyiSweetwaters Primary, Nomusa Primary, Mountain Home, Nobanda Primary neMbubu Combined ukufunda kuphazamisekile kuzona zonke.

Abanye abafundi bebezihambela emgwaqweni, bephethe izambulela. Iningi labo beligqoke lafudumala. Abanye abazali bese bezilandela bona izingane zabo ezikoleni.

Leli sonto lizoba lifishane kubafundi ezikoleni njengoba kusasa bezogcina namhlanje ezikoleni baze babuye ngoMsombuluko kwazise kusasa kugujwa usuku lwabesifazane, ngoLwesihlanu baphiwe usuku.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Mlotshwa, unxuse abazali ukuthi bangaziphoqi izingane zabo ukuthi ziye esikoleni uma bebona ukuthi ngeke ziphephe ngenxa yesimo sezulu.

Uthe kwezinye izifunda ngaphandle kwezintathu ezishayeke kakhulu ukufunda nokufundisa kuyaqhubeka.

“Zonke izifunda eziphazamisekile kumele zibe nezinhlelo zokubuyisa isikhathi esichithekile ngenxa yalesi simo. Abazali ababheke kuqala ukuthi isimo sinjani ngaphambi kokuthumela izingane zabo esikoleni,” kusho uMlotshwa.