Cape Town - 110301.Queues form outside garages this evening as petrol prices are set to increase to 40 c a litre at midnight . Photo: Jason Boud

INTATHELI YEZEZIMOTO

ABASHAYELI bezimoto kuleli abakugqizi qakala ukuthi uhlobo luni lukaphethiloli abalufaka ezimotweni zabo. Ucwaningo olwenziwe yinkampani kaphethiloli iBP Ultimate muva nje luveze ukuthi iningi labantu eNingizimu Afrika abanaki ukuthi bafaka nhloboni kaphethiloli emotweni uma befika emagaraji.

Kukhulunywe nabantu abangaphezulu kuka-2 000 abebethathwa ezindaweni ezihlukene ezweni lonke ngolwazi abanalo ngamanani kaphethiloli, ukuhlukana kwezinhlobo. Iningi labantu abasebenzisa uphethiloli wohlobo lwe-unleaded okukhulunywe nalo liveze ukuthi lona lukhokha kakhulu kunemali esemthethweni. Labo abafaka udizili bona kuvele ukuthi abanalwazi lokuthi bakhokha malini ngodizili.

Abashayeli okukhulunywe nabo kutholwe ukuthi abanalwazi phakathi kukaphethiloli wohlobo lwe-93 no-95. Abanye abazi nokuthi yini okusuke kukhulunywa ngayo uma kushiwo ukukhishwa komthofi kuphethiloli.

Ingxenye engu-48% wabashayeli bamatekisi okukhulunywe nabo abagcwalisa izikhathi eziningi uphethiloli bayawazi umehluko phakathi kwezinhlobo zikaphethiloli. Abantu abangu 83% okuxoxwe nabo bakholelwa ekutheni uhlobo lukaphethiloli lubalulekile emotweni futhi ikhona nendima oluyidlalayo.

Uma kubhekwa ekutheni abashayeli bezimoto bafinyelela kanjani esinqumweni sokuthi bazosebenzisa liphi igaraji likaphethiloli, okukhulunywe nabo bathi babheka igaraji eliseduze nalapho behlala khona.