UNKK Hilda Gwala ugogo kaNksz Noluthando Zakwe namanye amalungu omndeni bejabulele isigwebo

BAWINILE NGCOBO noSIMPHIWE NGUBANE

UMNDENI wephoyisa lase-Avoca Hills elabulawa likhulelwe nokhwenyana walo nyakenye uthi usuzolala ubuthongo ngemuva kokugwetshwa kukamenzi wobubi.

Umndeni kaConstable Noluthando Zakwe (25) ujabule kwaba nenhlokomo eNkantolo eNkulu eThekwini ngeledlule ngesikhathi umzala wokhwenyana wakhe, uZwelihle Hamilton Gumede (33) egwetshwa udilikajele ngokubulawa kwakhe.

UGumede ugwetshwe iminyaka engu-20 ngokubulala umzala wakhe, uMnuz Sbahle Blessing Buthelezi (24), iminyaka emihlanu ngo-kutholakala nesibhamu nezinhlamvu okungekho emthethweni nodilika-jele (okuyiminyaka engu-25) ngokubulala ingoduso kaButhelezi, uNksz Zakwe.

UNkk Hilda Gwala (74) ugogo kaNksz Zakwe obengaphuthi enkantolo ngesikhathi secala, uthe lesi sigwebo sibaphathe kahle kakhulu futhi usezolala nobuthongo ebusuku.

“Bekungikhathaza ukushona komzukulu wami ikakhulukazi ngoba wayekhulelwe sengazi ukuthi uzothola ingane yentombazane. Salahlekelwa ngabantu ababili thina,” kusho uNkk Gwala.

Uthe ukushona ko-mzukulu wakhe kwa-mvusela isifo senhliziyo abengenaso manje usedla amaphilisi alesi sifo.

“Ubulungiswa benze-kile kakhulu ufanelwe ukuyofela ejele,” kusho uNkk Gwala.

Esinye isihlobo sikaNksz Zakwe, uNksz Sbo Gwala sithe babonga amandla kaNkulunkulu ngoba ifezekile intando yabo.

“Bengithandaza zonke izinsuku ukuthi kwenzeke lokhu okwe-nzekile,” usho kanje.

Ngesikhathi iJaji elibambile uKessie Naidu likhipha isigwebo echaza ngokuthi uGume-de ubengenazwelo, unina kaNksz Zakwe nonina kaButhelezi nezinye izihlobo bebevele bahluleke ukuzibamba, bakhale.

Unina kaButhelezi, uNkk Thembelihle Buthelezi-Masuku obethukuthele egane unwabu ubebuza ukuthi iyini iminyaka engu-20 ebe alahlekelwa yindodana yakhe.

Ubebuza nanokuthi ingabe lowo-R400 000 uGumede athi webiwa yindodana yakhe wayewuthathaphi ngoba wayengasebenzi ngoba ngisho nabasebenzayo bengenawo.

Uthe okwamanje akukho abangakwenza bazothatha isigwebo njengoba sinjalo, baqhubeke nempilo.

UNkk Buthelezi-Masuku uthe bahlukumezeke kakhulu selokhu kwenzeka lesi sigameko.