UMFUNDISI Mfanlo Mcinga uthi zehlulekile izimfamona ebezizama ukumcekela phansi enkonzweni waze waboshelwa icala lokudlwengula angalazi nalo eligcine lihoxisiwe eNkantolo Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
UMFUNDISI Mfanlo Mcinga uthi zehlulekile izimfamona ebezizama ukumcekela phansi enkonzweni waze waboshelwa icala lokudlwengula angalazi nalo eligcine lihoxisiwe eNkantolo Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
UMFUNDISI Mfanlo Mcinga uthi zehlulekile izimfamona ebezizama ukumcekela phansi enkonzweni waze waboshelwa icala lokudlwengula angalazi nalo eligcine lihoxisiwe eNkantolo
UMFUNDISI Mfanlo Mcinga uthi zehlulekile izimfamona ebezizama ukumcekela phansi enkonzweni waze waboshelwa icala lokudlwengula angalazi nalo eligcine lihoxisiwe eNkantolo

SIMPHIWE NDWANDWE

UMFUNDISI webandla lamazayoni eNtuzuma utusa amandla kaNkulunkulu ngokuphuma phambili ecaleni lokudlwengula abebhekene nalo eNkantolo yeMantshi yaseVerulam, ngaseThekwini.

UMfundisi Mfanlo Mcinga (41), ongumholi webandla i-Covenant Church Under Jerusalem, uthe izitha zakhe ebandleni zife olwembiza njengoba ekhishwe phambili yinkantolo ngemuva kolukhulu usizi adlule kulo esolwa ngokudlwengula owesifazane okuthiwa wayemthandazela emkhipha “amabhadi” ngonyaka odlule.

Icala limthethe emasontweni amabili edlule ngenxa yokungabi bikho kobufakazi obugculisayo.

“Ngijabule kakhulu ukuphuma phambili kuleli cala ngoba kuyakhanya manje ukuthi amandla kaNkulunkulu makhulu ikakhulukazi ekunqobeni labo ababengibophela amanqina enyathi. Inhloso yabo kwakuwukudicilela phansi igama lami ukuze ngisuke ebandleni basale baphathe baqhube imisebenzi yabo yobumnyama bahlukumeze nabazalwane,” kusho uMcinga.

Isolezwe ngoJulayi nyakenye likhiphe udaba lapho belibika khona ngokuboshwa kukaMcinga ngezinsolo zokuthi udlwengule owesifazane owayemkhipha amabhadi emfuleni njengoba ebuye abe ngumthandazi.

Ngesikhathi owesifazane ekhuluma neSolezwe wathi uMcinga wambhudubeza ebusuku emfuleni ephume naye ekhaya eyomgeza amabhadi kanti uzofike amdlwengule.

UMcinga uthe uyamazi lona wesifazane futhi bake baba nobudlelwane naye kwezothando kodwa babuye balahlekelana.

“Ngethuke uma sengivulelwa icala sekuthiwa ngimdlwe-ngulile. Ukuthi bamtholaphi kanjani ukuze angenze into enjena kwazi bona nonembeza babo. Okucacayo wukuthi kwasetshenziswa yena ukuze kungcoliswe igama lami. Umona mkhulu kwamanye amalungu ebandla kangangoba unembeza bawubeka eceleni ukuze bafeze izinhloso zabo zobuSathane.

“Ubuhlungu engibuzwile bukhulu kabi ngidlala abantu abafuna ukuzenzela imali ngabantu baka-Nkulunkulu. Ngeke ngize ngilokhu ngilandelana nabo kodwa ngibadlulisela ezandleni zowasidalayo ukuze kube Nguye ophendulayo. Okwami wukuqhubeka ngenze umsebenzi engiwubizelwe wokuba ngiguqule impilo yabantu bamukele umbuso kaNkulunkulu. Uma uThixo engakimi ngeke zize ziphumelele izimfamona ngoba engikwenzayo kunezisekelo ezinhle futhi kusindisa abantu,” kusho uMcinga.

Uthe bathathu abantu abangobhongoza etulweni lokungcolisa igama lakhe.

“Indlela engesekwe ngayo ngabazalwane asebeqinile ize yangibangela amahloni. Bebengiphelezela njalo uma ngivela eNkantolo, abakaze bangahlulele ngamanga abebhebhezelwa ngami.

Sengathi singaqina kakhulu okholweni manje ngoba siwabonile amandla kaNkulunkulu esebenza,” kugcizelela uMcinga.

Owesifazane owayevule icala ubengasabonwa nangokhalo ngesikhathi icala lisenkantolo kanti lapho ayehlala khona wavele wathutha washaya utshani.