NONHLANHLA MKHABELA

IQEMBU lomculo wokholo laseThekwini ligubhe iminyaka engu-20 langena emculweni ngokuba nochungechunge lwamakhonsathi ezweni elingumakhelwane neNingizimu Afrika, eSwazini.

Ngemuva kokuvakashela kuleliya lizwe, leli qembu lizwakalise umbono walo ngokuthi amaciko akuleli akumele angenelele ezindabeni zokubuswa kwelaseSwazini kodwa kumele ayeke iNkosi uMswati III azixazululele izinkinga.

Lo myalezo liwubhekise kubaculi bakuleli ababonakala bengahambisani nombuso weNkosi uMswati III ngokuthi bangavumi uma bemenywa ukuyocula ezweni layo.

Abe-Avante bathe abaculi abenza lokhu benza izitatimende ezidala uqhekeko ezweni lamaSwazi besebenzisa udumo lwabo bakhohlwe wukuthi abasibona osopolitiki, umsebenzi wabo wukuletha ubumbano.

Imenenja yaleli qembu uXolani Majozi ithe: “Umuntu akakwazi ukuyocisha umlilo kamakhelwane kube kuvutha nakwakhe. Lokhu akusho ukuthi siyahambisana nesimo esiseSwazini kodwa sithi nathi sinezinkinga ezweni lethu, masixazulule zona kuqala.”

UXolani uthe okukhathaza i-Avante wukuthi ayikaze izwe noyedwa umculi waseSwazini ephumela obala ngokunga-hambisani nobukhosi bakhona, bebengobani-ke bona ukwenza lokho.

Abaculi abanjengoLetta Mbulu noRingo Madlingozi bake banqaba ukuyonandisa eSwazini ngoba bengahambisani nendlela okwenganyelwe ngayo izwe kanti neCreative Workers Uninon of South Africa (CWUSA) yake yakhipha umyalelo kubaculi ukuba bangalubhadi kuleliya zwe.

Umengameli weCWUSA uMnuz Mabutho “Kid” Sithole uthe kuyadumaza ukubona abaculi balapha behambela eSwazini.

“Akungathi ngoba thina sesakhululeka bese seseka abaphathi bamazwe angakhululekile. Kudumaza kakhulu ukuthi laba ngabaculi bokholo okumele ngabe bamela iqiniso,” kubeka uMabutho.

Ngesikhathi leli qembu livakashele kwelikaNgwane lahambela izindawo ezahlukene lidlulisa ukubonga kubalandeli laze lafika ngisho esigodlweni sobukhosi uqobo, lapho lafike lanikeza iNkosi isipho esiyisithombe se-albhamu yalo entsha, ethi Uhambo.

Kulindeleke ukuthi ngoSepthemba i-Avante ikhiphe ama-video ezingoma ezikule albhamu kanti lokhu kuzolandelwa wukuqoshwa kwe-DVD bukhoma ngoNovemba eThekwini yona ezokhishwa ngonyaka ozayo.

Leli qembu liveze nokuthi lithungatha iqembu elisha elizosayina ngaphansi kwesitebele sayo i-Avante Records kanti lokhu likwenzela ukuthuthukisa umphakathi nokuvumbulula ithalente elisha.