USAMKELO Ngidi otholwe eseshonile emuva kokulahleka esikoleni.
USAMKELO Ngidi otholwe eseshonile emuva kokulahleka esikoleni.
DURBAN: 230113
CHILD MAULED TO DEATH BY DOG
PICTURE: KRIS MILLER
DURBAN: 230113 CHILD MAULED TO DEATH BY DOG PICTURE: KRIS MILLER

BAWINILE NGCOBO

USADIDEKILE umndeni womfana oneminyaka emihlanu waseMatikwe, eNanda, isidumbu sakhe esitholwe ehlathini elingasesikoleni abefunda kuso ngoLwesibili emuva kokuthi engabuyanga ekhaya ngoMsombuluko.

USamkelo Ngidi bese kunamahebezi okuthi ulunywe yizinja zakomunye umuzi oseduze kwehlathi lalapho etholwe khona washona njengoba kunezinja ezilumayo futhi kungabiyiwe.

Umndeni wakhe kodwa usola ukuthi uklinyiwe, izinja zabe sezimklwebha ezinyaweni.

Ugogo kaSamkelo uNkk Doreen Ngidi ekhuluma neSolezwe uthe basadidekile ngalesi sehlakalo.

“Ingane ihamba nomunye uthisha oyifundisayo eMatikwe LP lapho ifunda khona ugrade R. Ubehamba nayo ekuseni abuye nayo ntambama ngoba engumakhelwane, acela ukusisiza,” kusho uNkk Ngidi.

Uthe ngoMsombuluko ingane yahamba nomunye u-anti wayo yaya esikoleni wabe eseyishiya wabikela lo thisha ukuthi ngeke ahambe nayo.

“Ntambama ingane ayibuyanga, uyise wafonela uthisha embuza ucingo lungabanjwa.

“Waya kwakhe kwaze kwaba kabili ingane kwavela ukuthi akabuyanga nayo. Yabe isiyobhekwa yangatholwa, kwayiwa emaphoyiseni kuyobikwa,” kusho uNkk Ngidi.

Uthe ngoLwesibili ntambama kube sekudlula enye ingane efunda esikoleni sikaSamkelo yathi kunomama othole ubhakha egcekeni lakwakhe obubhalwe igama likaSamkelo, wacela ukuthi idlule ithinte umndeni wakhe.

“Uyise nomkhulu baya kulo muzi, umama washo ukuthi ubhakha uwufice ngoMsombuluko ntambama egcekeni lakwakhe, ebuya emsebenzini wavuka ekuseni wahamba, ntambama esebuya wabuza izingane ezifunda esikoleni, le enye ingane yathi iyamazi uSamkelo,” kuchaza uNkk Ngidi.

Uthe wacingwa kule ndawo, umkhulu wakhe wabe esebona isicathulo sakhe.

“Baqhubeka nokubheka wagcina ebone isidumbu. Ingane ificwe inqunu, isele nge-anda, izingubo zingekho ngisho eduze kwala ishonele khona. Kuze kube yimanje asizazi ukuthi ziphi,” kusho uNkk Ngidi.

Uthe ingane inemihuzuko ezinyaweni okungathi ikwejwe yizinja kodwa ayinawo amanxeba akhombisa ukuthi ziyilumile.

“Sisadidekile ukuthi ubani ongabulala umzukulu wami amshiye sengathi yisigebengu, emncane kangaka,” kusho uNkk Ngidi.

Uthe okuningi sebekuyekele emaphoyiseni.

Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uCaptain Thulani Zwane uthe amaphoyisa ayaphenya ngokufa kukaSamkelo.

Uthe ukuhlolwa kwesidumbu okuzocacisa imbangela yokushona kwakhe, uma kunezinsolo zokuthi kunesandla somuntu kuleli cala kuzobe sekuvulwa icala lokubulala.