AMALUNGU ebandla lamaNazaretha aseThembezinhle abengasafuni phambi kwawo ngesikhathi ezongena enkantolo ngemuva kwempi ebe phakathi kwawo nelungu laseBuhleni eNkantolo eNkulu eThekwini izolo
Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
AMALUNGU ebandla lamaNazaretha aseThembezinhle abengasafuni phambi kwawo ngesikhathi ezongena enkantolo ngemuva kwempi ebe phakathi kwawo nelungu laseBuhleni eNkantolo eNkulu eThekwini izolo Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
AMAPHOYISA ezama ukuhlukanisa amalungu aseBuhleni nawaseThembezinhle ebandla lamaNazaretha ngemuva kwesidumo sokushayana kwawo
Isithombe: THOKOZANI NDLOVU
AMAPHOYISA ezama ukuhlukanisa amalungu aseBuhleni nawaseThembezinhle ebandla lamaNazaretha ngemuva kwesidumo sokushayana kwawo Isithombe: THOKOZANI NDLOVU

THOKOZANI NDLOVU

KUSUKE esinamathambo ngesikhathi amalungu ebandla lamaNazaretha ehlubana ngequpha ngaphandle eNkantolo eNkulu eThekwini ecaleni lombango wobuholi baleli bandla izolo.

Isidumo sisuke ngezikhathi zasekuseni la malungu esanda kufika enkantolo. Ngokuthola kwaleli phephandaba, amalungu aseThembezinhle yiwona avulele ngamankomane kwilungu laseBuhleni. Leli lungu alizibekanga phansi njengoba nalo liphindiselile lasinda ngokulambisa sekukhona abakhuzayo.

Okhulumela uhlangothi lwaseThembezinhle, uMnuz Nkululeko Mthethwa, uthe noma yena kade engekho enkantolo kodwa utholile ukuthi leli lungu yilona elisuse umsindo ngokuthi lithuke umholi wabo, uMnuz Vela Shembe.

“Inkinga kube wukuthi amaphoyisa abetshalwe enkantolo abemancane futhi bekungathi abengaziswanga ukuthi asivunyelwe ukuthi sihlangane nabaseBuhleni uma sesiphuma enkantolo. Ayeke abaseBuhleni bemi ngasohlangothini oluma thina. Akugcinanga lapho njengoba bephinde bakhipha inhlamba bethuka iNkosi (uVela) okuyinto engeke siyivume,” kusho uMthethwa.

Uthe naye akahambisani nokuthi kuliwe kodwa kumele ahlonishwe umholi wabo ngoba ngisho sekuliwa naye (uVela) ukukhuzile lokho.

AbaseBuhleni abebetheleke ngobuningi enkantolo izolo sibathukuthelisile lesi sigameko. Abanye bebengasafuni ukuyodlula ngalapho kumi ngakhona abaseThembezinhle belokhu beqalaza babuye babuyele emuva kubonakala ukuthi baxwayile. Unobhala waseBuhleni, umshumayeli uCele uthe bona abawufuni umsindo, wathi lokhu okwenziwa ngabaseThembezinhle abakuthandi.

“Njengoba ubona amakholwa egijima nje ehlabelela akungoba ehlongoza impi kodwa ajabulela ukubona abaholi bephuma enkantolo. Khona elinye ilungu lethu lishayiwe kodwa ngalokho asisho ukuthi lo msindo awuqhubeke. Kukhuziwe sicabanga ukuthi abantu bazwile,” kusho uCele.

Ngokujwayelekile abaseThembezinhle bavamise ukuya ngasemgaqweni uSmith Street (Anton Lembede street) uma bephuma enkantolo. AbaseBuhleni bavamise ukuya ngasemgwaqweni u-Victoria Embarkment (Margaret Mncadi Avenue) behlukaniswe amaphoyisa.

Icala obekumele liqhubeke izolo lihlehlele namuhla. Ijaji elilisingethe, uMnuz Achmat Naaim Jappie, lithe liyalihlehlisa ngoba abameli bazo zombili izinhlangothi bekhala ngobufakazi obungakalethwa wongoti bezandla abahlola isandla soThingo encwadini yefa esuse umbango. IJaji uJappie licele ukuthi abameli balazise lingakangeni icala uma kunoshintsho olukhona namuhla.

Izolo bekulindeleke ukuthi ungoti wezandla, uMnuz Jannie Bester, angene ebhokisini lofakazi achaze ngakuthola ngesikhathi ehlola isandla soThingo njengoba engomunye wongoti abakufakazelayo ukuthi esalo (uThingo) ngokwe-miphumela ayithola.