ABSA Premiership 2012/13 match played at Moses Mabhida Stadium 11th August 2012 © Sabelo Mngoma/BackpagePix

NHLANHLA SITHOLE

Ebika eKwaNongoma

ISILO samaBandla uGoodwill kaBhekuzulu sikhwele sadilika kubadlali baMaZulu sibatshela ukuthi ukuhlulwa kwabo ngendlela eshayisa amahloni kuthunaza isithunzi sabantu abangamaZulu ababalelwa ku-12 million kuleli.

ISilo sikusho lokhu ngesikhathi kunomcimbi wokusotha obusesigodlweni KwalinduZulu, kwaNongoma izolo.

Abaphathi boSuthu bebezobikela iSilo ngomgubho leli qembu elizowenza njengoba selihlanganise iminyaka engu-80 selokhu lasungulwa yiSilo saKwaDlamahlahla uSolomon kaDinizulu.

“Bantwana bami anginitshele ukuthi niyabheda nje kwaphela. Nidumaza abantu abangaka abangamaZulu abanilandelayo. Lesi sizwe saziwa ngobuqhawe ngakho nina uma nivuma ukwehlulwa niyabadumaza. Nina niyinzalo yamaqhawe ayibamba eSandlwana angavumanga ukwehluwa ngamaNgisi. Kulungile ukwehlulwa ngegoli elilodwa kodwa uma eseze afinyelele kwayisithupha yinto engamukeleki,” kusho iSilo.

Isilo sikhulume kanjena kulandela ukuxetshulwa KwaMazulu yiKaizer Chiefs ngo 6-0 emdlalweni wayo wokuqala we-Absa Premiership.

Siqhube sathi umdlalo webhola uyibhizinisi abadlali okufanele ukuba baziphilise ngalo ngakho ukungadlali kahle kwabo kuzobalekisa abaxhasi, okuyosho ukuthi umsebenzi uyaphela kubona.

“Umuntu ongasebenzi uyaxoshwa emsebenzini. Ngakho nani uma ningawenzi kahle umsebenzi kuyomele ukuba kube khona okwenzekayo. Mhlawumbe anazi ukuthi leli qembu lalingelinye lamakhulu eNingizimu Afrika ngenxa yokuhlonishwa kobuqhawe besizwe samaZulu. Ngempela ngabe kungeneni kinina? Ngiyabonga ukuthi nikwazile ukubuyela ekhaya nizocela izibusiso ngakho ngithi buyelani emuva niyosebenza kanzima,” kubeka oNgangezwe lakhe.

Ephawula ngenkulumo yeSilo, uLunga Sokhela, oyisikhulu esibhekene nokukhangiswa kwaleli qembu uthe: “Kuyiqiniso okushiwo yiSilo samaBandla. Kuzomele sibuyele emuva siyosebenza kanzima. Hhayi ngoba iSilo silwa nathi, kodwa kungenxa yokuthi siyizingane zaso.”

Imbube ithe abadlali abayizingqalabutho zaleli qembu njalo ngokuphela kwesizini kwakukhona indebe ababeyiletha kuyisemkhulu iSilo sakwaDlamahlahla. Nangesikhathi sekuphethe sona ngeminyaka yawo-1970 nawo-1990 kwaba nezindebe ezethulwa kusona.

“Kodwa ngesikhathi sekhulunyaka akukho ngisho eyodwa esike yazothulwa eNdlunkulu. Ngempela kukhona okungahambi kahle kini,” usho kanje.

USokhela uphinde wadalula ukuthi ngenyanga ezayo bazobe begubha umcimbi wokuqeda le minyaka, bazovula isikhu-ngo sokugcina amagugu aleli qembu eThekwini.

Lo mcimbi wayizolo beku-anele ngabe wenzelwe esigodlweni seSilo sakwa-Dlamahlahla kodwa ngenxa yokuthi kuyakhiwa kwamele ukuba uthuthelwe kwaLinduZulu.

Bekukhona nemeya yaseZululand kulo mcimbi uNkk Zanele Magwaza-Msibi.