26/02/13 DURBAN: ABASEBENZI base Durban University of technology batelekela ukukhushulelwa amaholo, ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
26/02/13 DURBAN: ABASEBENZI base Durban University of technology batelekela ukukhushulelwa amaholo, ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
26/02/13 DURBAN: ABASEBENZI base Durban University of technology batelekela ukukhushulelwa amaholo, ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
26/02/13 DURBAN: ABASEBENZI base Durban University of technology batelekela ukukhushulelwa amaholo, ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI

MHLENGI SHANGASE

KUBE nesiminyaminya emigwaqweni eyakhele iDurban University of Technology (DUT) izolo ngesikhathi abasebenzi bemashela emahhovisi abaphathi balesi sikhungo asophikweni iSteve Biko.

Izimoto kudingeke zisebenzise umzila owodwa amaphoyisa evale umgwaqo omkhulu uSteve Biko ngenxa yokuthi imashi yabasebenzi ibisuka ophikweni lwaseML Sultan.

Isiteleka sabasebenzi singenela osukwini lwesithathu namhlanje kanti izolo bebemasha baphinde bazihlalele phakathi nomgwaqo uSteve Biko. Amatekisi aphithizela kulo mgwaqo abehamba ngeminye imizila.

Abasebenzi bafunga bayagomela ukuthi ngeke bawubeke umcondo wabo emsebenzini bengakutholile abakufunayo.

Bathi bazoma isikhathi abangasazi inqobo nje uma kungukuthi bazowuthola u-13% wokunyusa amaholo no-R1 500 womhlomulo wokuthenga imizi.

Abaphathi babeke etafuleni u-7.% wokunyusa amaholo no-R1 000 wokuthenga imizi.

Izolo abanye abasebenza emtapeni wolwazi kulesi sikhungo kudingeke ukuthi bavale ngoba abasebenzi bafike qathatha befuna uvalwe ngenxa yesiteleka.

Abafundi bazwakalise ukukhathazeka ngokuthi kuvalwe ngisho ama-lab amakhompyutha okwenza bangakwazi ngisho ukwenza umsebenzi ekubeni udingeka.

Okusohlwini lwezikhalo lwezinyunyana kulesi sikhungo okuyiNehawu, National Tertiary Education Union (Nteu), neTertiary Education National Union of South Africa (Tenusa), yindlela abaphathi abangazinikele ngayo ekuxazululeni izinkinga zabasebenzi.

USihlalo weNehawu kulesi sikhungo, uMnuz Milton Estrice, uthe abaphathekile kahle nangendlela abaphathi ababaphatha ngayo uma kunezingxoxo.

Ukhale nangokuthi abaphathi basabisa abasebenzi ngokuthi abangateleki nokuthi ababahloniphi abaholi bezinyunyana bakhuluma ngqo nabasebenzi.

“Sizoteleka isikhathi esingasazi ngoba ngeke sibuyele singakutholanga esikufunayo. Sekuphele izinyanga kubhungwa kanti abaphathi abazimisele ngokusiqeda lesi siteleka ngokusinika esikudingayo,” usho kanje.

Omunye wabasebenzi uthe ngeke sizwele lesi siteleka uma kusekhona “amagundane” asebenza betelekile.

Okhulumela lesi sikhungo, uMnuz Alan Khan, uthe abasebenzi ababalelwa ku-250 bahlangane eML Sultan balibangisa eSteve Biko.

Uthe kuke kwafundwa abasebenzi abangatelekile besemakilasini wathi kodwa abatelekile bake baphazamisa lapho kugaywa khona, emtapeni wolwazi nakwezinye izindawo.

“Sinyuse isibalo sonogada namaphoyisa kanti okwamanje azikho izigameko zodlame ezibikiwe. Umphathi wesikhungo uSolwazi Ahmed Bawa unethemba lokuthi sizotholakala isixazululo,” usho kanje.