U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani
U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani
U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani
U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani
U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani
U Mam Ruby ( Slindile Nodangala ) enenebula u Khethiwe ( Winnie Modise ) ngepayipi emuva kokumbamba ukuthi uthandana nesoka lakhe u Xolani

NONHLANHLA MKHABELA

SISUSE igidigidi isiqephu sangesonto eledlule somdlalo iGenerations, esesiphendulwe ihlaya nasezinkundleni zokuxhumana.

Kulesi siqephu uMam Ruby (Silindile Nodangala) uqedela uKhethiwe (Winnie Modise) ubumnandi ngokumnenebula ngenduku ngoba emsola ukuthi umthathele isoka lakhe uXolani (Siyabonga Radebe).

Selokhu kudlale lesi siqephu sekuqhamuke amahlaya ehlukene kanti abanye sebeze baqhamuka nemibhalo ethi: “Ngabe bakuthathele indoda? SMS Ruby...”

Igidigidi alikho ezinkundleni zokuxhumana kuphela njengoba nomlingisi odlala indawo kaKhethiwe ethi isishintshile indlela abalandeli bakhe abamemukela ngayo uma behlangana naye.

Lokhu kuvele ngesikhathi Isolezwe lixoxa noWinnie othi ubelindele ukuthi abantu bangamemukeli kahle ngemuva kwalesi siqephu njengoba besakhona abantu abehluleka ukuhlukanisa phakathi komdlalo nempilo eyenzeka ngempela.

Uthi kunokuba abantu bamhleke noma bamgcone ngesenzo sikaRuby sokunenebula uKhethiwe, bakhombisa ukumdabukela.

“Abantu abaningi engihlangana nabo bamane bathi kodwa ukwenzani uMam Ruby kunokuba bathi uKhethiwe uthole okumfanele ngenxa yezenzo zakhe,” kusho uWinnie.

Lesi siqephu seGenerations sisawundabuzekwayo.

UWinnie uthi kuyinto enhle ukuthi le ndaba isasematheni namanje ngoba kusho ukuthi kukhona abantu abakufundayo kulo mdlalo.

“Kunesifundo okumele abantu basithole kule ndaba, ukukhuluma ngayo kwabo kukhomba ukuthi lokhu kwenzekile,” kuchaza uWinnie.

USlindile uthi kuyena okugqame kakhulu emuva kokudlala kwalesi qephu wukuthi abantu bayazifela ngoRuby futhi bayameseka noma ngabe wenzani.

Uthi akaze ahlangabezane namagama noma izenzo ezikhomba ukunganami kubalandeli bakhe kodwa kunalokho ubona sengathi usezakhele udumo olusha.

“Abalandeli baRuby bajabula kabi eshaya uKhethiwe abanye baze bacele nokuthi amphinde futhi,” kuchaza uSlindile.

Uthi nobudlelwano bakhe noXolani omncane kunaye abalandeli baRuby abanankinga ngabo.