UGXEKE ubudlwelwane bendodakazi yakhe nomlungu unina kaNksz Nokwazi Ntuli, uNkk Busisiwe Madondo. 

	Isithombe: SHAN PILLAY
UGXEKE ubudlwelwane bendodakazi yakhe nomlungu unina kaNksz Nokwazi Ntuli, uNkk Busisiwe Madondo. Isithombe: SHAN PILLAY
EKUGCINENI uGerald Rosselloty uhlanze konke ngelanga abulala ngalo uNksz Nokwazi Ntuli ababethandana naye. Lesi sehlakalo senzeka ngo-Ephreli 17, 2010. 	Izithombe: SHAN PILLAY
EKUGCINENI uGerald Rosselloty uhlanze konke ngelanga abulala ngalo uNksz Nokwazi Ntuli ababethandana naye. Lesi sehlakalo senzeka ngo-Ephreli 17, 2010. Izithombe: SHAN PILLAY
Nokwazi Ntuli
Nokwazi Ntuli

NONTUTHUKO NGUBANE

KUVUKE umunyu eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu ngesikhathi indoda yomlungu ichaza ngendlela eyabulala ngayo intombazane emnyama eyayithandana nayo eminyakeni emibili edlule.

UGerald Rosselloty (39) izolo utholwe enecala lokubulala uNksz Nokwazi Ntuli owabe eneminyaka engu-28 ngaleso sikhathi, emuva kwengxabano eyaqubuka phakathi kwabo emuva kokuphuza utshwala.

Lezi zithandani zazikipitile eHilton ngaphandle kwaseMgungundlovu, kanti uNksz Ntuli wayehlala eHlalakahle, eGreytown.

UGerald ubekhala mi izinyembezi ngesikhathi ezivumela icala.

“Ngamshaya ngokushesha, imizuzwana nje embalwa. Angizange ngimklinye. Konke engakwenza kuye ngakwenza ngesandla. Ngangimkhulu futhi nginamandla kunaye. Washayeka kabi, ngicabanga ukuthi wawa, wabe eseshayeka odongeni. Ngamthatha ngayomlalisa embhedeni mina ngaqhubeka ngaziphuzela ekhishini. Sengiyolala ngamfica engasaphefumuli,” kusho uGerald.

Eqhubeka uthe wavele wathuka, wakhetha ukumthatha ngeshidi lombhede ayelele kuwo wamfaka emotweni yakhe.

“Sekudlule isikhathi ngihamba ngemoto ngingazi ngiyaphi, ngafika ndawana thizeni lapho engamkhipha khona ngase ngimshisa. Emuva kwalokho ngabuyela endlini ngafika ngaqhubeka nokuphuza.

Ngazama ukulala kodwa ngehluleka, ngangilokhu ngicabanga ngaye. Ngabe sengishisa indlu maqede ngathatha izikhiye zemoto ngahamba ngingazi ukuthi ngiyaphi,” kusho yena.

IJaji uRishi Seegobin ukucacisile ukuthi ngeke kusamsiza uRosselloty ukuvuma icala manje ngoba uchithe isikhathi eside edlala ngesikhathi senkantolo.

Unina kaNokwazi uNkk Busisiwe Madondo obekhona enkantolo, ugxeke ubudlelwane bendodakazi yakhe nesoka layo eligcine ngokuyibulala.

“Wangiyala lomlungu wabulala ingane yami iyodwa vo.

“Izinto zonakala mhlazane ingane yami iqoma lo mlungu. Mhlawumbe ngabe iyaphila nje ukube ayizange ithandane nomlungu, ikhethe elinye ibala,” kusho uNkk Madondo.

URosselloty kuvele ukuthi ubenesikhwele esixakile njengoba ubengafuni lutho ngentombi yakhe.

Yize umsolwa evumile ukuthi waba nesandla emacaleni amabili kodwa elokudlwengula indodakazi yakhe uliphikile.

UGerald kulindele ukuthi agwetshwe namuhla, uMshushisi wecala neJaji baveze ukuthi amacala abhekene nawo mabi kakhulu nokungenzeka athole udilikajele.