NGABE uLindiwe uzobuyela empilweni yakhe engahlelekile no-Baksteen (Innocent Masuku, osesithombeni). Lapha uBaksteen wayeduduza uBafana (Bongani Masondo) emuva kokudutshulwa.
NGABE uLindiwe uzobuyela empilweni yakhe engahlelekile no-Baksteen (Innocent Masuku, osesithombeni). Lapha uBaksteen wayeduduza uBafana (Bongani Masondo) emuva kokudutshulwa.
Pele.
Pele.

ZIMSHUBELE izinto uLindiwe njengoba esebuyele kubo elokshini, phela uLindiwe ubesehlala kubo ka-Bafana emajalidini njengoba ebezenza umuntu okhulelwe. Uthe ebuyela kubo unina wamxosha esho nokuthi makabuyele lapho esuka khona.

Yize efike kubo wahlanza indlu kwazise ibigcwele amabhodlela kabhiya unina ubuye etshwaleni wamxosha.

Umbuzo omkhulu ngowokuthi ngabe uLindiwe uzobuyela empilweni yakhe noBaksteen lapho bebhema khona izidakamizwa balale nasemaclubhini.

Uma ufuna ukubona konke lokhu bukela i-Tshisa ku-SABC 1 ngo-8.30 namhlanje ebusuku.

WUSUKU lokugcina lohlelo olubheka impilo yabadlali bebhola i-Footballers Lives. Namhlanje kuzobe kukhulunywa ngezithandani ezigqamile emdlalweni wengqamu kubhekwa ukuthi yimuphi umdlali oyiphethe kahle intombi yakhe. Babuye babheke abadlali bengqamu ababengalibheki ipali ngezikhathi zabo.

Phakathi kwalabo badlali kubalwa u-Maradonna, Pele, David Beckham nabanye.

I-Footballers Lives idlala ku-SABC 3 namhlanje ngo-9.10 ebusuku.