ISIKHULU samaPaki nezokuNgcebeleka kuMasipala weTheku uMnuz Thembinkosi Ngcobo esimisiwe emsebenzini ngoLwesihlanu, selokhu sahlela ingqungquthela eyabhuntsha, asikaze sihlale kahle njengoba bese singasavumelekile ukuzikhulumela Isithombe:THOKOZANI NGCOBO
SIMANZONZO isimo kuMasipala weTheku njengoba izikhulu zibhekene nengwadla yokuthi zingase zikhonjwe indlela noma yinini, lokhu kulandela ukusabalala kwamahlebezi okuthi kunezingxoxo zokuphoqa umphathi wamaphoyisa kamasipala ukuthi athathe impesheni engaphezu kuka-R10 million.

Kuthiwa uMnuz Eugene Nzama ophethe amaphoyisa kaMasipala weTheku kufanele athathe umhlalaphansi kusasele iminyaka eyisithupha bese ethola igwaxaza elingaphezu kuka-R10 million ukuze kube nozinzo emaphoyiseni.

UMPHATHI wamaphoyisa kaMasipala weTheku uMnuz Eugene Nzama kuthiwa usethubeni lokuthola imali engaphezu kuka-R10 million ukuze athathe umhlalaphansi singakafiki isikhathi sakhe  Isithombe:S’bonelo Ngcobo


NgoLwesihlanu umholi we-DA ubhale ekhasini lakhe kuFacebook ukuthi ubuholi be-ANC busebenzisa ikhefu ukuwisa umkhandlu njengoba seziqalile izingxoxo zokuthi uNzama ayiswe empeshenini kungakafiki isikhathi.

UMncwango uthe izingxoxo zokuthi uNzama athole impesheni engaphezu kuka-R10 million ziyaqhubeka yize umkhandlu ungahleli, okusho ukuthi uzonikwa le mali ngaphandle kokuthi iphasiswe emkhandlwini.

UMnuz Mdu Nkosi we-IFP kuMasipala weTheku, uthe bayathuka ukuthi kukhona abathenjiswa imali engaka emakhoneni ekubeni izophuma kubakhokhi bentela baleli dolobha.

“Selokhu kwathatha ubuholi obusha i-ANC ihlukene phakathi. Kunezinsolo zokuthi kukhona ababesebenzela uhulumeni wangaphambili, kuyaxokozela kuze kuphazamiseke nokuhanjiswa kwezidingo. Ukube kuqashwa abantu ngokweziqu abanazo hhayi ngoba bengamalungu ka-ANC ngabe akunjena. Siyi-IFP sikholwa wukuthi abantu kumele baqashwe ngokweziqu abanazo,” kusho uNkosi.

Ukuncengwa kukaNzama ukuba aye empeshenini singakafiki isikhathi kulandela ukumiswa kweNhloko yezamaPaki, ezokuNgcebeleka namaThuna kuMasipala weTheku uMnuz Thembinkosi Ngcobo onikwe incwadi yokuthi ame emsebenzini ngoLwesihlanu.

UNgcobo selokhu aba sobishini emuva kokuhlela ingqungquthela egqugquzela ubunye kubantu baseNingizimu Afrika eyayizoba seCoastlands Hotel ngoJuni 19 kodwa yabhuntsha.

Kwakulindeleke ukuthi kukhulume umholi we-IFP inkosi Mangosuthu Buthelezi kule ngqungquthela ngenxa yesipiliyoni sakhe sokusebenza nezinhlanga ezihlukahlukene zakuleli.

Isolezwe lithole ukuthi isikhulu esibhekelele ezomthetho kumasipala uNkk Nokhana Moerane sisulile emsebenzini.

Inhloko yoPhiko lwezeMpilo uDkt Nomakhosi Gxagxisa kuthiwa nayo isulile.

Kulindeleke ukuthi uma kuphela le nyanga elinye lamaphini emenenja kaMasipala weTheku lisule kwazise seliyifakile incwadi yokwesula.

Inhloko yoPhiko lukagesi uMnuz Sandile Maphumulo kuthiwa yaxoshwa futhi bekungakangeni muntu esikhaleni sakhe.

UMnuz Mthunzi Gumede okhulumela iMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede ucele ukuba kuthintwe iNhloko yoPhiko lwezokuxhumana kulo masipala uNksz Tozi Mthethwa.

Ucingo lukaNksz Mthethwa belukhala lungabanjwa futhi nemibuzo ethunyelelwe abezokuxhumana nge-email abayiphendulanga. IMenenja kaMasipala weTheku uMnuz Sipho Nzuza itshele iDaily News ukuthi zikhona izingxoxo eziqhubekayo phakathi kwabameli bomkhandlu nabeNhloko yamaphoyisa kaMasipala uMnuz Eugene Nzama.

Akathandanga ukudalula okuningi njengoba ethe lolu daba ludingidwa ngabameli.