LIGCINE limshonele umlisa waseSigxalabeni, eNkandla, obeseqede imizi yabantu eyiqhatha ezibiza ngomthandazi, enuka abantu ebabiza ngamagama, ethatha imali ethi uzobaxazululela izinkinga zabo. Ngokusho kukaMnuz Thembinkosi Mpungose oyinduna yesigodi naye ongumgilwa, lo mlisa onguMnuz Sandile Mchunu (26) obezibiza ngo'Mama Zwane' ohlala eMgungundlovu kodwa ebe ekhona endaweni, ubethi uhlola ocingweni. Emuva kokuhlola ubecela ukuthi bamfakele imali ezitolo kwaPep nakwaShoprite.

Kuthiwa ngenxa yokuthi ubezazi zonke izinto ezenzeka endaweni, abantu bebemthinta bededelana bethi bathole isiklwebhisi somthandazi okutshela zonke ezakho ocingweni engakaze akubone.

"Kuxabene ubendle akungenelwana, imindeni ayibhekani ngenxa yalo muntu obezenza umthandazi. Miningi imizi engangenelani ngoba lo muntu ubekhomba umakhelwane ethi uyena othakathayo, nami ngangena esikhisini ngakhokha imali yokuhlola ocingweni wangitshela yonke into ngempilo yami,’’ kusho uMpungose.

Uthe bagcine sebeyisola eyokuthi akukho mthandazi badlala isigangi somfana wendawo bamcuphela umgoga wabizwa kwesinye isigodi angaziwa kuso ukuthi azobethela, bathinta amaphoyisa wafike waboshwa khona lapho.

"Ngasola uma ngixoxa naye ocingweni ukuthi kukhona okungahambi kahle ngaqoqa umphakathi ngawuxwayisa ngalo muntu ngoba baningi abanye abesebawakile. Kwabanye ubethatha R4000 emuva kokubahlolela. Ngiyajabula ngoba ugcine evele obala lo mlisa,’’ kusho uMpungose.

Elinye ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwa nalo eligiliwe lithi lona lakhokha * -R1 350 lizitshela ukuthi izinkinga zalo zizolunga kanti lishaywa ngemfe ephindiwe.

‘’Wayehlola eqekebula loya muntu sasithi sithole inkunzimalanga yomthandazi kanti sidlala iqola nje. Namanje sisakhala ngemali yethu esasiyithutha siyoyinika lo muntu ngenxa yokuhlupheka kanti siyamupha nje akukho mthamdazi,’’ kusho leli lungu lomphakathi.

Kuthiwa bathuke boma abantu uma bethola ukuthi kanti bagilwa wumfana wendawo abebemethemba bengacabangi ukuthi engase enze imikhuba emibi kangaka.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu Natal uCaptain Nqobile Gwala ukuqinisekisile ukuboshwa kwale ndoda wathi isivelile nasenkantolo.

"Amaphoyisa aseNkandla abophe uSandile Mchunu (26) ngecala lokukhwabanisa wavela enkantolo ngoLwesibili, usagqunywe esitokisini uzobuyela enkantolo ngoLwesibili oluzayo,’’ kusho uCaptain Gwala esitatimendeni asithumele.