LIZOGWETSHWA ngo-Okthoba iphoyisa laseCato Manor elitholakale linecala lokudubula owayesemashini yabahlali basemjondolo owagcina eshonile.

UConstable Phumlani Ndlovu utholwe yinkantolo yemantshi yaseThekwini enecala lokubulala uNqobile Nzuza ngesikhathi kunemashi okwakuvalwe kuyona umgwaqo eyayihlelwe yiMarikana Land Occupation emdibi munye nabahlali basemjondolo, eyayiseCato Crest ngoSepthemba 2013.

UMengameli waBahlali baseMjondolo, uMnuz Sbu Zikode, uthe ukutholakala kwephoyisa linecala kusho ukunqoba kwenhlangano yabo.

“Isinqumo senkantolo sikhomba khona lokhu esihlale sikusho ngamaphoyisa ukuthi asetshenziswa ngokwepolitiki. Lapho amaphoyisa asuke engawenzi ngokugculisayo umsebenzi wobuphoyisa kodwa enza lokho okufiswa ngosopolitiki. Umndeni wakwaNzuza usuzoke uthole ukuxola sewazi ukuthi ubulungiswa benzekile. Siyajabula ukuthi inkantolo iwenzile umsebenzi wayo yize bekunengcindezi eningi ngaleli cala,” kusho uZikode.

Uqhube wathi maningi amalungu enhlangano yabahlali abulawa okungakenziwa ubulungiswa ngokuthi kutholakale ukuthi abulawa ngubani.

Kulawo malungu ubale uMnuz Thembinkosi Qumbela noMnuz Nkululeko Gwala abalalelwa unyendle babulawa ngo-2013.

“Liyakhula izinga lokuhlukunyezwa kwalabo abazingenela emhlabeni ngodli behlukunyezwa ngamaphoyisa, onogada bakwamasipala nezigebengu ezingaphansi kwamaqembu ezepolitiki. Sikholwa wukuthi umphakathi kusamele usebenze ngokuzinikela ukuze kube nobulungiswa,” kusho uZikode.