IPHINI lokuqala likaNobhala Jikelele we-SACP, uMnuz Solly Mapaila, osole umengameli Jacob Zuma ngenkohlakalo eqhubekayo kuleli. Isithombe: Independent Media
IPHINI lokuqala likaNobhala Jikelele we-SACP, uMnuz Solly Mapaila, lithi ngeke iphele inkohlakalo lapha eNingizimu Afrika uma uMengameli Jacob Zuma engaphumi esikhundleni.

UMapaila uthe uZuma usesetshenziswe njengethuluzi lokusebenzisa umbuso ukuthi uphathwe yidlanzana.

Ubekhuluma enkundleni yokucobelelana ngolwazi ebihlelwe yisiteshi sethelevishini i-eNCA, eRivonia, eGauteng.

Uchaze uMengameli njengomuntu onamanga futhi ongasenandaba nabantu bakuleli kodwa osebenzela idlanzana elinemali.

Amazwi kaMapaila asekwe nguMnuz Sipho Pityana ohola inhlangano ebizwa nge-Save SA efuna uMengameli asule esikhundleni.

“UMengameli useqambe amanga amaningi, akasazizwa naye ukuthi uthini. Kuyihlazo ukuthi uNobhalala Jikelele we-ANC nesigungu esiphezulu senhlangano bayalela amalungu ePhalamende ukuthi avote ngokomyalelo wenhlangano hhayi ngokulandela onembeza njengoba kuzovotelwa ukuthi aphume uMengameli,” kusho uPityana.

Uthe uMengameli uyiqhawe lenkohlakalo kanti uma kukhohlakele yena izwe lonke lizolandela.

UDkt Makhosi Khoza ukubeke kwacaca ukuthi kuyamangaza okwenziwe nguMengameli ngoba wayethe uzophatha ihlandla elilodwa kodwa usephathe amahlandla amabili.

UDkt Makhosi Khoza olokhe eqhubeke njalo nokugxeka ubuholi be-ANC muva nje.

“Inkohlakalo eyenziwa ngabaholi bakahulumeni ifana nokuthi badayisa ngezwe nabantu bakuleli ababakhetha ngokubathemba. Uma abaholi bekhohlakele kusho ukuthi abantu ngeke bazithole izidingo. Yingakho umbuso uphethwe yidlanzana,” kusho uDkt Khoza.

UDkt Khoza ubekhuluma ngokukhuleka mayelana nodaba lwenkohlakalo.