UTHWALE kanzima uthisha wesilisa waseZimbabwe oneminyaka engu-39 othunjwe, wafakwa izidakamizwa maqede wanukubezwa ngabesifazane abathathu.

Lo thisha okuvela ukuthi ungowaseMakoti esifundazweni saseChitungwiza, utholakale evuvukele ebuntwini bakhe bunanemihuzuko. Udokotela omelaphile uthole ukuthi kuningi okubi okwenzekile kuyena ngesikhathi ehlukunyezwa ngokocansi.

Amaphoyisa aphansi phezulu athungatha laba besifazane okuthiwa bayingxenye yesigejane esithungatha amadoda asuke edinga ukugitsheliswa nabavakashi ngenhloso yokubagila bese bethatha isidoda sabo basisebenzise ukwenza umuthi wenhlanhla.

Esitatimendeni esisemaphoyiseni esenziwe ngumgilwa esisephephandabeni le ndawo iThe Standard, uthe ubexakekile edinga ukugitsheliswa, kwavele kwaqhamuka imoto eyiBMW enezinombolo zaseNingizimu Afrika.

Uthe le moto ibishayelwa yindoda. Esihlalweni esingemuva bekukhona abesifazane abathathu. Umshayeli ube esemnika isiphuzo esimzulise ikhanda maqede walala.

Uthe uphaphame ngakusasa esefakwe endlini encane emnyama ubuntu bakhe buvutha ubuhlungu.

Kuvuleke isicabha kwangena laba abesifazane abathathu ababone emotweni ngayizolo, bamfuna ucansi ngenkani, wenqaba uthisha.

Lokho kubacasulile laba besifazane kangangoba omunye wabo wakhipha isibhamu wasonga ngokumbulala.

Inkani yakhe ibacasulile, bambopha izandla ngemuva baqala bamnukubeza. Omunye wesifazane ulwenze engazivikele ngejazi phezu kokuba kade emtshela ukuthi akayeke.

Amaphoyisa athi aphezu kophenyo ayabathunga laba besifazane kanti asola ukuthi bayingxenye yabacathamela amadoda asuke ecela ukugitsheliswa navakashile endaweni noba efuna ukubagila.

Uthisha ugcine etholakale ngemuva kokuba abasolwa bevale ubuso ngesigqoko bamlaxaza emgwaqeni osendaweni esemakhaya eMaruta.

-The Daily Mail