UMNUZ zimele Mavatha ongumsunguli weKhayalobomi eliKwaNyuswa nesitifiketi asinikwa wuMasipala weTheku se Community Development ngo-2003
UMNUZ zimele Mavatha ongumsunguli weKhayalobomi eliKwaNyuswa nesitifiketi asinikwa wuMasipala weTheku se Community Development ngo-2003
UMNUZ zimele Mavatha ongumsunguli weKhayalobomi eliKwaNyuswa nesitifiketi asinikwa wuMasipala weTheku se Community Development ngo-2003
UMNUZ zimele Mavatha ongumsunguli weKhayalobomi eliKwaNyuswa nesitifiketi asinikwa wuMasipala weTheku se Community Development ngo-2003

BAWINILE NGCOBO

Izinkinga zomshado zomsunguli wesibhedlela ebesilekelela abahaqwe yingculazi KwaNyuswa, iKhayalobomi, seziholele ekuvalweni kwesibhedlela ebesilekelela abantu abahaqwe yingculazi.

UMavatha, ohamba ngesihlalo esinamasondo, uthe ukhathazekile ngokuvalwa kwesibhedlela ebesilekelela inqwaba yabantu ngenxa yezinkinga ezibhekene naye.

Uthe ngeke angene kakhulu ezindabeni zezinkinga zomshado wakhe ngoba lokhu kuzothinta icala alihambayo njengamanje kanti akafuni ukuthi kuphazamiseke uphenyo.

UMavatha uthe iKhayalobomi linazo zonke izimfanelo zokusiza abantu abahaqwe yigciwane le sandulela ngculazi kodwa abangasakwazi ukuthola usizo ngenxa yezinkinga zakhe zasemshadweni.

“Lesi sibhedlela ngisisungule ngo-2001 ngibambisene nonkosikazi. Ngathola indawo eyayikade kuyindawo yokuphuzela kudala ngayishintsha, ngayilungisa ngayenza indawo okusizakala kuyo abantu abanegciwane lesandulela ngculazi,” kuchaza uMavatha.

Konke lokhu wayekwenza ngemali yakhe yesibonelelo sikahulumeni nenye ayeyithola kubasizi.

Uthe ubesiza abantu abangatholi ukunakekelwa emakhaya nabanye abebengenabani.

“Bekukhona amavolontiya abebagada, benzelwe ukudla bagezwe, uma umuntu elulama ephindiselwa ekhaya, uma edlula emhlabeni senze izindlela zokuthi afihlwe ngesizotha,” kusho uMavatha.

Uthe ngalo nyaka kwafika abakwaSABC 1 behamba namalungu enyunyana yothisha, iSadtu, bezonikela ngokudla nezinye izinto.

“Emuva kokuvela kwalolu daba ku-tv kwabe sekuqhamuka usizo kuhulumeni, nakwabanye bangaphandle. Kwakhiwa iKhayalobomi ngo-R9 million. Abanye abasizi banginikelela ngemibhede, imishini yokuwasha namashidi nezingubo zokulala,” kusho uMavatha.

Uthe ngo-2005 wathola ukwesekwa kwa-TotalSA abebemfakela imali yokuqhuba lesi sikhungo.

UMavatha uthe izinkinga zakhe emshadweni ziqale 2010, wazitshela ukuthi kuzoba ngcono kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, waze wadlelwa umuzi nezimoto.

Uthe ukuvula kwakhe Ikhayalobomi kwakuyinto eyayisuka ngaphakathi kuye ethanda ukusiza abantu manje ukhathaze-kile ngoba abantu ababa-khelwe lesi sibhedlela abasatholi usizo.

Unkosikazi kaMavatha, ongeke adalulwe ngenxa yecala, uthe udaba lwesibhedlela lusezandleni zoMnyango wezeMpilo. Singase sivulwe ngoMeyi. “Izinkinga zomndeni azikaze zibe nomthelela ekuvalweni kwesibhedlela,” kuchaza unkosikazi ngamafuphi.