UMCULI waKwaMashu uMelody uzonandisa emcimbini ohlelwa Isolezwe ozoba seTiger Logde eJozini ngoJuni-9

NOKUBONGWA PHENYANE

BAZOZITIKA ngezinkulumo ezakhayo, umculo, ukudla nezipho eziyizindathane abesifazane abazohambela umcimbi omkhulukazi ohlelwa Isolezwe Intandokazi Women’s Club.

Lo mcimbi okuzobe kuboshelwe kuwo abesifazane abanamagalelo ehlukene empilweni, uzobe usehhotela eligudle iJozini Dam eheha abaningi ngenxa yobukhulu bayo nobuhle bokukakwa yizintaba, iTiger Lodge, eJozini ngoJuni 9.

Kulo mcimbi wabantu besifazane kuphela kusukwe kukhulunywa ngezinto eziningi ezithinta imbokodo njengoba izikhulumi ezisuka eminyangweni yombuso nasezikhungweni ezahlukene zisuke zethula izinkulumo.

Lo mcimbi ohambisana nokugubha kwaleli phephandaba iminyaka elishumi laba khona, uzodonsa amehlo abaningi njengoba ungowesibili ukwenzeka kulo nyaka.

Inhloko yoMnyango wezoBulungiswa KwaZulu-Natal, uNkk Bridgette Shabangu uzobe ekhona kulo mcimbi ukuzocobelela abesifazane ukuthi bangawalwela kanjani amalungelo abo.

UNkk Shabangu usuke ecobelela abesifazane ukuthi bangabhekana kanjani nokuhlukunyezwa ebayalela nezinto abangazisebenzisa ukulwa nalokhu, baphinde baziswe ngezemithetho nokuthi bangabhekana kanjani nezingqinamba emindenini yabo.

Ukuzithanda kumuntu wesifazane yiyo into ehamba phambili, kungalesi sizathu-ke uVuyi Gama oyinxusa lakwa-Inecto naye ezoba yingxenye yalo mcimbi.

UVuyi abantu besifazane uhlala ebakhuthaza ngokuthi ukuze bahlale bebukeka kahle kumele bazithande bona nokungaze kubaholele ekutheni bathole umendo.

Uhlelo kulo mcimbi luzobe luphethwe yintokazi esizakhele igama emkhakhe-ni wezamabhizinisi uNksz Zama Phakathi.

Intokazi yaKwaMashu engumculi uMelody uzobe ejabulisa ngomculo.

Ngokusho kukaNksz Precious Gumede weSolezwe, ngenxa yokuba kude kwendawo lo mbuthano ozoba kuyo, bathanda ukwazisa abantu besifazane abazowuhambela ukuthi benze amalungiselelo kusenesikhathi.

Uqhube wathi abafuna ukuba yingxenye yalo mbuthano, imali ezokhokhwa ingu- R150 umuntu ngamunye.

Uthe kule mali umuntu uzothola okuya ngasethunjini ne-goodie bag.

Unxuse labo abazolala ukuthi bangabashayela kwaSignature Life ku -031 312 6250, ukuze bathole izaphulelo.

Abafuna imininingwane ngalo mcimbi bangashayela uNksz Sandy Xola kuSolezwe ku- 031 308 2552 kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-3 ntambama.

Abaxhasi balo mcimbi singabala uMnyango weZobulungiswa KwaZulu Natal, Ithala, Inecto, Hallmark neSpekko Rice.