OWAYENGUMENGAMELI wakuleli, uDkt Nelson Mandela, kuthiwa usehlaselwe yisifo samaphaphu. Isithombe: AP

INTATHELI YESOLEZWE

OWAYENGU-MENGAMELI wakuleli, uDkt Nelson Mandela, kuvele ukuthi uphethwe yisifo samaphaphu esimlalise esibhedlela ePitoli.

Lokhu kushiwo yihhovisi likaMengameli Jacob Zuma esitatimendeni esikhishwe izolo lapho bekucaciswa ukuthi yini ephethe uMandela oyintandokazi yabantu emhlabeni.

Isitatimende sithe uMandela uphinde wahlaselwa yisifo samaphaphu esake samphatha phambilini kanti lokhu kuvele ngemuva kokuhlolwa okunzulu obekwenziwa ngodokotela kuMandela oneminyaka engu-94.

UMengameli Zuma ubonge abantu bakuleli ngokuthumela amazwi akhombisa ukweseka uhulumeni nomndeni kaMadiba njengoba kugula ubaba wesizwe.

Izolo bekuwusuku lwesine uMandela elaliswe esibhedlela sombutho wezempi kuleli i-South African National Defence Force (SANDF) ePitoli lapho ethola khona ukuxilongwa okukhethekile kodokotela abangongoti kwezokwelapha kuleli.

Inkosikazi kaMandela, uNkk Graca Machel, itshele abeziko lokusakaza lakwa-eNCA ukuthi kumzwisa ubuhlungu ukubona umyeni wakhe eselahlekelwe wumdlandla ayenawo namancoko.

Utshele leli ziko ukuthi kuyisilonda esiqaqambayo ukubona uMadiba eguga ephela phambi kwamehlo akhe. “Ukumbona eseguga kanjena kubuhlungu. Uyaqonda futhi uyazi ukuthi lokhu kumele kwenzeke. Lowo moya ayenawo nokuchachamba kobuso konke akusekho, akaseyena lo muntu owawumazi,” kusho uNkk Machel ngoMsombuluko ebuzwa yi-eNCA.

Izintatheli zamazwe omhlaba nezakuleli ziyaqhubeka nokuqhinqa ngaphandle kwesibhedlela zilindele izindaba eziqhamuka ngaphakathi mayelana nesimo sempilo yeqhawe lomzabalazo wenkululeko kubantu ababecindezelwe kuleli.

UMandela wadonsa iminyaka engu-27 ebhadla ejele kulandela ukuboshwa kwakhe ngecala lokuzama ukuketula umbuso wobandlululo elamgojela nezinye izishoshovu zomzabalazo ngo-1965 emajajini amakhulu ePitoli. Wagwetshwa udilikajele. Leli cala laziwa ngele-Rivonia Trial.

Waze wadedelwa ejele ngo-1990 okwathi ngemuva kwezingxoxo zokudala ukuthula nokubekezelelana futhi ezazendlalela iNingizimu Afrika entsha ekuqaleni ko-1990 kwaba khona ukhetho lwentando yabantu ngo-1994 olwaludidiyele zonke izinhlanga.

UMandela waba ngumengameli wokuqala omnyama ngemuva kwalolu khetho futhi kwaba nguyena owasayina umthethosisekelo wokugcina ngo-1996 okuyiwona owengamele umthetho wezwe kumanje.

Izolo amasosha abengagayelwa mphako esangweni lesibhedlela esesha izimoto nabantu abadlulayo ukuqinisekisa ezokuphepha zibe sezingeni eliphezulu.

Amathimba ezintatheli nezimoto ezithwala imishini yokusakaza aphindiselwe emuva ekuseni esangweni lesibhedlela ngesikhathi bezama ukungena kanti ezinye izintatheli bezime ebangeni elithe ukuqhela nesango lesibhedlela.

NgoMsombuluko uNgqongqoshe wezokuVikela kuleli, uNkk Nosiviwe Mapisa-Nqakula, uthe uMandela uphila kahle kakhulu yize esahlolwa kodwa wangacacisa ukuthi yini ehlolwayo.

Ube ngowokuqala kuhulumeni ukucacisa ngokuthi kwenzekani kuMandela oseneminyaka emibili enakekelwa yithimba lodokotela bezokuvikela.

Okhulumela uMengameli Zuma, uMnuz Mac Maharaj, esitatimendeni uthe uZuma uvakashele uMandela esibhedlela ngeSonto lapho emfice khona esesimeni esihle futhi enakekelwa kahle kakhulu.

Ukungeniswa kukaMandela esibhedlela kubhekwe ngelibanzi ngumhlaba wonke njengoba ngisho amaphephandaba esemazweni omhlaba ebeke indlebe kukho konke okuzwakalayo okuthinta impilo kaMadiba.