SIMPHIWE NGUBANE

YIZE umasipala weTheku ukhiphe umyalelo onxenxa abantu abahambela emabhishi ukuthi baqaphe ngeso lokhozi izingane kodwa kubukeka lingezwakali leli khwelo.

IPhini leNhloko eMnyangweni wamaPaki, ezokuNgcebeleka namaThuna kumasipala uMnuz Christo Swart, uthe abantu bayaqhubeka nokuyekela izingane ziphenduke umhlambi kazelusile olwandle.

Uthe ngosuku leholidi uDisemba 26, zingu-126 izingane eziduke olwandle kodwa ithimba labo elisebenza ngokuzikhandla lizithungathe lazithola zonke.

Uthe kulesi sibalo ezingu-15 abakwazanga ukuzihlanganisa nabazali noma izihlobo zazo okuphoqe ukuthi ziyolaliswa endaweni yabo egcina izingane ezidukile.

Umasipala uthi siphansi isibalo sabantu abaminza olwandle kulo nyaka unxusa abantu ukuthi baqhubeke nokuziphatha kahle futhi bathobele yonke imithetho ebekiwe yokubhukuda nokuziphatha olwandle.

Okhulumela amaphoyisa kamasipala uSenior Superintendent Eugene Msomi uthe zehlile izigameko zobudlwembe emabhishi aseThekwini kulo nyaka.

Unxuse abantu ukuthi baqhubeke baziphathe kahle kuze kube unyaka ozayo.

Uhambe emazwini kaSwart ephonsela inselelo abazali ukuba baqikelele ukuthi ngaso sonke isikhathi izingane ziphambi kwabo ebhishi, zingabi wuvanzi.

“Siqinisa kakhulu ezokuphepha emabhishi nasemgwaqeni ngezivimba-mgwaqo kuze kudlule usuku lukaNcibijane.

“Abantu abagade izingane zabo njalo uma sebesolwandle,” kusho uMsomi.

Uqhube wathi kusukela ngoDisemba 1 bangu-725 abantu asebeboshiwe emigwaqweni yaseThekwini, iningi labo lishayela lidle amanzi amponjwana futhi lishayela ngesivinini.

“Sizoqhubeka nezivimbamgwaqo zethu silawula emigwaqweni nasezindaweni zobumnandi, okukhona kuzo amabhishi eThekwini,” kusho uMsomi.

Khonamanjalo, umasipala unxuse abantu ukuba bangabhukudi lapho kuhlangana khona ulwandle nomfula uMngeni eBlue Lagoon.

Bayalelwe ukuthi babeke amaphaphu phansi: amanzi olwandle kuphephile ukuba kuwona kepha babe buqamama ngama-mitha angu-800 kusuka kule ndawo nalapho bebhukuda khona.

Uthe isizathu yipayipi lemfucuza eliqhume kuKennedy Road lakapakela kulo mfula, langcolisa amanzi.