Phillip babayi Zwane
Phillip babayi Zwane
UNksz Njabulo Zwane oyindodakazi kaMnuz Bafana Zwane obeyingqalabutho womsakazi wezemidlalo oshone ngemuva kokugula. 	Isithombe: PATRICK MTOLO
UNksz Njabulo Zwane oyindodakazi kaMnuz Bafana Zwane obeyingqalabutho womsakazi wezemidlalo oshone ngemuva kokugula. Isithombe: PATRICK MTOLO

ZWELAKHE NGCOBO

UKUDLULA emhlabeni kukaBafana Phillip Mangethe Zwane (84) akuthelwanga yizinyembezi kodwa kuvele ukuthi ukulwile ukulwa okuhle emkhakheni wokusakaza ezemidlalo awuqala ngeminyaka yo-60 kuKhozi FM lusabizwa ngeRadio Bantu.

Umngani wakhe omkhulu uDabula Chiliza ababesebenza naye kuRadio Bantu uthe uMangethe ubeyinsizwa ebiqinisekisa mihla namalanga ukuthi into yenziwa ngendlela eyiyo.

“Uma enikwa umsebenzi ubewenza kahle. Ubethanda ukuthi izinto zihambe kahle. Ubebathanda abantu abalalelayo hhayi abafuna kulalelwe bona,” kusho uChiliza ekhuluma ngoMangethe obumuzwa kahle uma esethi lisenethini, Yakhala iGong, Comrades Marathon siya eMgungundlovu ngezinyawo.

“Ngiyomkhumbula ubengumuntu ohlekisayo. Usebenzile uligijimile ibanga lakhe.”

UZwane obedume ngelikaBabayi nodabuka e-Ashburton, eMgungundlovu ubengezinye zezinsika zabasakazi abaduma ngezikhathi zoWinnie Mahlangu, Lindiwe ‘Tshitshi lika-15’ Ntuli, Edward KE ‘Gibel’ iGagasi’ Masinga, Mamane Jali noThetha Masombuka owayesakaza ibhola.

Indodakazi yakhe uNjabulo ithe uyise uficwe wukufa ngoMsombuluko ngo-3.40 ntambama eseRiverside Park Old Age Home, eMgungundlovu.

UMangethe obehlala kuRussel Street eThekwini ungene kuleli khaya labadala ngoMeyi 24.

“Bese kufike isikhathi, ugulile,” kusho indodakazi.

UWillie Mtolo owavelela kuComrades Marathon engena endaweni yesibili elandela uSam Shabalalala uchaze uZwane njengengqalabutho kwezemidlalo ngendlela abenolwazi ngayo ngazo.

“Ubekuthatha akubeke enesiphiwo sokusakaza. Bekuthi noma ungenamdlandla ngomdlalo othile kodwa ugcine usuwunaka ngendlela abenekhono ngayo uma esakaza ezemidlalo.”

UVicky Masuku osebenze noZwane engasaqashiwe ngokugcwele uphawule kanje: “Sidabuke kakhulu ngokudlula komuntu obenolwazi olunzulu ngazo zonke izinhlobo zemidlalo, enezeluleko engalugodli ulwazi. Ngikhumbula engithumelela amaculo esizwe nemilando yabadlali bamaSharks abanjengoGary Teichman. Siyambongela ukuthi iNkosi imbeke waze wadlula eminyakeni engaphezu kuka-80.”

Inkonzo yokuphelezela le nkakha yomsakazi izoqala ngo-9 ekuseni ngoMgqibelo, kwaDoves (1st Avenue), eThekwini.

Ngo-12 emini kuyobe sekuyiwa emathuneni aseRed Hill, eThekwini la ezifihlwa khona.