UVELISWA Skeyi enandisa ekhonsathini yeGospel in you ebiseJesus Dome eThekwini
Isithombe:THOKOZANI NDLOVU
UVELISWA Skeyi enandisa ekhonsathini yeGospel in you ebiseJesus Dome eThekwini Isithombe:THOKOZANI NDLOVU
U SFISO Ncwane ungene esiteji kwachwaza izihlwele emcimbini we Gospel In You Concert
U SFISO Ncwane ungene esiteji kwachwaza izihlwele emcimbini we Gospel In You Concert
U HLENGIWE Mhlaba enandisa ekhonsathini ye Gospel in you ebise Jesus Dome, eThekwini
U HLENGIWE Mhlaba enandisa ekhonsathini ye Gospel in you ebise Jesus Dome, eThekwini
U LUSANDA uveze elinye ikhono lakhe lokushaya isigingci
U LUSANDA uveze elinye ikhono lakhe lokushaya isigingci

SIZWE BLOSE

UKUBA ncane kwesibalo sabantu abebehambele umcimbi obizwa ngeGospel In You akubavimbanga abaculi ukuthi bathokozise ngendlela lelo dlanzana ebelikhona.

Lo mcimbi kade ubanjelwe eJesus Dome eThekwini, ihholo lale ndawo livela laba likhulu kakhulu kunabantu abebehambele lo mcimbi obekunandisa kuwona izihlabane zomculo wokholo. Ngendlela abebezimisele ngayo laba baculi okubalwa kubona uSfiso Ncwane, Hlengiwe Mhlaba, Lusanda Spiritual Group, Thabile Myeni noVeliswa Skeyi kuvele kwafakazela umbhalo waseBhayibhelini, othi ‘bebabili bebathathu behlangene ngegama lakhe naye ukhona’. Bekucaca ukuthi abantu abebehambele lo mcimbi bebezodumisa futhi bezobabaza ubukhulu bukaNkulunkulu. Izandla bezilokhu ziphakeme njalo, kubonakala ukuthi laba baculi bashaya izingoma ezibathinta ngqo emphefumulweni.

Okubuye kwaphawuleka ukuthi lo mcimbi kade uhlelekile kodwa bekubuye kuhluphe imishini yomsindo esiteji obekuphazamisa abaculi yize bebecula nebhendi ephelele. Ukucula kwabo nebhendi ephelele esiteji kubathokozise kakhulu abantu.

Mayelana nesibalo esincane sabantu abahambele lo mcimbi, uMdu Ngcobo weTouch Afrika okuyinkampani ebeyihlela lo mcimbi uthe, okokuqala benza lo mcimbi, bagculisekile ngesibalo sabantu abafikile. “Njengoba sihlele ukuwenza minyaka yonke, sithemba ukuthi isibalo sizokwenyuka. Okubalulekile ukuthi abantu bawuthokozelile lo mcimbi,” kusho uMdu.