UDJ Muntu uthi bafe olwembiza ngokuvalwa kwendawo yaseMakhehleni. Isithombe: Abe Phungula

SIZWE BLOSE

ABATHANDI bobumnandi asebekhulile ngeminyaka baphoxekile ngokuvalwa kwendawo abebehlanganela kuyona yokucima ukoma obekubuye kutholakale kuyona nokuya ngasethunjini ebizwa ngokuthi yiseMakhehleni ebiseReunion ngasesikhumulweni sezindiza esidala, eThekwini.

NgeSonto le ndawo beyigcwele kushoda nendawo yokunyathela kuhlangene bonke abathandi bobumnandi abebevamise ukuza kuyo bezovalelisana okokugcina ngaphansi kophahla lwaseMakhehleni.

Le ndawo ibivame ukuhanjelwa yizikhulu zezinkampani, izikhulu zikahulumeni nabasebenzi abasebenza imisebenzi eseqophelweni. Le ndawo ibisifana nenkundla yokuyonikezana ngamakhadi amabhizinisi.

Ivalwa nje bese iqala nokuzakhela ugazi nasentsheni esiqede isikole efuna umsebenzi ngoba beyazi ukuthi abaqondisi bezinkampani bebetholakala kule ndawo.

Yize abantu bebebonakala ukuthi sibahlukumeze kakhulu isinqumo sokuvala le ndawo kodwa badanse kwaze kwaba yiyo leyo ndaba, uDJ Muntu ubelokhu eziqhululile izingoma zakudala, ubona ukuthi ubakhumbuza mzukwana.

Umbuzo obusezindebeni zabathandi bobumnandi bewuthi, sebezoyaphi manje njengoba sekuvalwa le ndawo.

UDifa Buthelezi obengumnikazi wale ndawo uthe kabakasithathi isinqumo ngokuthi bazoya kuphi.

“Yize singakazi ukuthi siya kuphi kodwa ngingakuqinisekisa ukuthi le ndawo seyivaliwe,” kusho uDifa.

Mayelana nokuthi le ndawo ivalelweni uthe ngeke akwazi ukusho ngoba kukhona amata-satasa ngakho. Ngokwemitho-mbo yeSolezwe kuthiwa abantu abakhele le ndawo bebekhala kakhulu ngomsindo.

UDJ Muntu ovamise ukudlala kule ndawo uthe bagqemeke engeqiwa ntwala ngokuvalwa kwaseMakhehleni kwazise ngokusebenza kwabo njengoDJ kuba namasenti abawatholayo.

“Asethembe ukuthi uDifa uzokuza nesu lokuyivula kwenye indawo le ndawo yaseMakhehleni,” kukhala uDJ Muntu.