UNGQONGQOSHE wezoLimo nezeMvelo, uDkt Meshack Radebe lapha ubeduduza amalungu omndeni oshonelwe ngu-mama wekhaya. Kusuka kwesobunxele nguNksz Sphilile Cele (17), Mhlonishwa Cele (22) noSiza Cele (30). 	


Izithombe: LELETHU MANENTSA
UNGQONGQOSHE wezoLimo nezeMvelo, uDkt Meshack Radebe lapha ubeduduza amalungu omndeni oshonelwe ngu-mama wekhaya. Kusuka kwesobunxele nguNksz Sphilile Cele (17), Mhlonishwa Cele (22) noSiza Cele (30). Izithombe: LELETHU MANENTSA
UNKSZ Clementia Chaphiya Cele okusolakala ukuthi ubulawe yisifo samarabi kulandela ukulunywa yinja
UNKSZ Clementia Chaphiya Cele okusolakala ukuthi ubulawe yisifo samarabi kulandela ukulunywa yinja

SIMPHIWE NDWANDWE

KUBANJWE umoya ngesifo samarabi esihlasela izinja namakati esesisabalele ezingxenyeni ezithile zesifundazwe iKwaZulu-Natal.

Kukhulunywa nje sekunabantu asebeshonile ngenxa yalesi sifo esihlasela kakhulu izinja namakati kanti kubikwa ukuthi sibhoke kakhulu esifundeni sasoThukela.

Izolo uNgqongqoshe wezoLimo nezeMvelo KwaZulu-Natal, uDkt Meshack Radebe, ubehambele umngcwabo wowesifazane waseNgonyameni ngaphandle kwaseMlazi okusolakala ukuthi ubulawe yisifo samarabi asithola ngemuva kokulunywa yinja.

UNksz Clementia Chaphiya Cele ushone ngemuva kokugula inyanga kade elunywe yinja eyamhlasela esemzini wakhe ngoMashi.

Udadewabo kamufi uNkk Elizabeth Cele uthe ukugula kumqinise emasontweni amabili edlule lapho wavele wakhala ngobuhlungu bengalo obungabekezeleki waze waphuthunyiswa esibhedlela eMshiyeni.

Ngosuku olulandelayo waqala ukuphalaza into emnyama abuye akhale ngokubona izinto ezixakile ekhala nangokuthi kukhona izinto ezimhamba emzimbeni wabe eselaliswa esibhedlela.

Ushone ngoMeyi 25 kanti odokotela bomnyango basayohlola ubuchopho bakhe ukuze babone ukuthi ngabe yilesi sifo ngempela yini esimthathile.

Lona wesifazane ushona nje kunomunye oshone kusolwa sona lesi sifo kuleya ndawo kanti kwezinye izindawo kunabantu ababili okwembulwa kwembeswa kubo ngenxa yesifo samarabi.

URadebe uthe wonke umuntu onenja noma ikati kufanele abonane nodokotela ngokushesha ngoba amanzi asengenile indlini sihlasele lesi sifo.

“Umuntu ongezikuyigoma inja yakhe ezinyangeni ezintathu ezizayo uzoboshwa. Sicela ukuthi bonke abamadolonzima ukuthi bahambise izinja namakati emigomeni basize benze lokho ngenhloso yokuhlonipha lo mama osesishiyile ngenxa yalesi sifo,” kusho uRadebe.

Ngokophenyo loMnyango kaRadebe abantu abasengozini enkulu yokuthola isifo samarabi yizingane nalabo abangagomi izinja zabo.

Kubanjwe umoya esifundeni sasoThukela njengoba khona sibikwa kakhulu lesi sifo kulandele uThungulu.

Isifunda soGu sona sinezehlakalo zalesi sifo ezingu-16% kugcine iTheku ngezingu-13%. URadebe uthe kuhle ukuba wonke umuntu aphuthume ayogoma izinja ngoba abantu njengoba behamba izindawo ezahlukeneyo maningi amathuba okuthi basisabalalise lesi sifo.

NgoLwesibili kulindeleke ukuthi lo Mnyango wethule isabelozimali esizothinta kakhulu nakulo lolu daba lokuhlasela kwamarabi uphinde uchaze ukuthi ukwelashwa kwawo kuzokwenziwa kanjani.