Usihlalo wegatsha lasethekwini u dr Sbongiseni Dlomo ebheke okuqhubekayo okhethweni lwase Lamontville.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Usihlalo wegatsha lasethekwini u dr Sbongiseni Dlomo ebheke okuqhubekayo okhethweni lwase Lamontville.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UNDUNANKULU Zweli Mkhize uphakanyiswe yisifunda saseThekwini ukuba angenele umbango wesikhundla sokuba nguMgcinimafa we-ANC engqungqutheleni ezoba seMangaung ngoDisemba
UNDUNANKULU Zweli Mkhize uphakanyiswe yisifunda saseThekwini ukuba angenele umbango wesikhundla sokuba nguMgcinimafa we-ANC engqungqutheleni ezoba seMangaung ngoDisemba

SIMPHIWE NDWANDWE

SEKUQALILE ukuqagela KwaZulu-Natal mayelana nokuthi ngubani ongase avale isikhala esingadaleka kwesobuNdunankulu besifundazwe uma uDkt Zweli Mkhize egcina eqokelwe kwesikaMgcinimafa we-ANC kuzwelonke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ezoba seMangaung, eFree State, ngenyanga ezayo.

Ukuqagela kulandela isinyathelo sesifunda saseThekwini, okungesikhulukazi KwaZulu-Natal, esiphumele obala ngempelasonto saqoka uMkhize ekubeni nguMgcinimafa uma uMengameli Jacob Zuma edla ukhetho ihlandla lesibili.

Lesi sikhundla njengamanje siphethwe nguMnuz Matthew Phosa abangafuni nakumbona ephindela kuso labo abeseka ihlandla lesibili kuZuma.

Lesi sifunda besinombuthano eDUT ophikweni i-ML Sultan lapho bekuhlaziywa amagama aphakanyiswe ngamagatsha angu-96 kwangu-103 angaphansi kwalesi sifunda.

“Sengathi uMkhize kuyacaca ukuthi uyangena njengoba esephakanyiswe yiTheku nje. Angithi waqale waphakanyiswa yisifundazwe iMpumalanga kulesi sikhundla. Kusobala ukuthi uzogcina engenile ngoba akekho ongaboni ukuthi uZuma uzothatha ihlandla lesibili. Inkinga manje isekutheni wubani ozoba nguNdunankulu lapha KwaZulu-Natal. Mina ngibona uMnuz Senzo Mchunu noDkt Sibongiseni Dhlomo bengase babe sethubeni lokuthatha amandla,” kusho ilungu le-ANC ku-ward 76 eLamontville.

Elinye ilungu laleli qembu elizinze eMpangeni lithe: “Umbango uzoba phakathi kukaMnuz Senzo Mchunu noMnuz Willies Mchunu. Kodwa-ke ngeke ngimangale uma kungena uNkk Peggy Nkonyeni noma Nksz Nomusa Dube ngoba banamandla kakhulu futhi uKhongolose uyabezwa. Ngeke wazi ukuthi yini ezobhekwa kodwa ozothatha noma kanjani uphakathi kwala magama. Isikhundla sikaMgcinimafa ku-ANC sidinga oseqokiwe alibhekise eLuthuli House eGoli ngokugcwele.

NgoMgqibelo amagatsha e-ANC aseqedile ukuphakamisa amagama angu-96 abuyisele uZuma kwesobumengameli, achitha uMnuz Kgalema Motlanthe kwesePhini likaMengameli esikhundleni sakhe kwafakwa uMnuz Cyril Ramaphosa.

UMnuz Gwede Mantashe onguNobhala noSihlalo uNkk Baleka Mbete kuphakanyiswe ukuthi babuyiselwe ngo-elethu ezikhundleni abavele bekuzona.

UNkk Thandi Modise, onguNdunankulu waseNorth West, iTheku liyamchitha kwesePhini likaNobhala esikhundleni sakhe kuphakanyiswe uNkk Jesse Duarte.”

Izolo kube khona ukubambezeleka eLamontville lapho bekulindeleke ukuthi kuqale uhlelo lokuphakanyiswa kwamagama njengoba uDkt Sibongiseni Dhlomo onguSihlalo wesifunda saseThekwini ebebheke ngeso lokhozi ukuthi abangase babe yizithunywa ezizokhetha ubuholi babhaliswe ngokusemthethweni yini futhi bangamalungu alo yini leli gatsha.

Kuze kwashaya ihora lesithathu abantu besalinde ukungena bahlolwe kanti bebemi izixongololo evutha engabaselwe uDhlomo esangweni okungenwa kulona ehholo lomphakathi. UMnuz Bheki Cele okuyigatsha lakhe ubengabonwa nangokhalo kanti kubikwe ukuthi unomsebenzi ekhaya.