UMusa Mthombeni oseshiya kwi-Yotv uthi lokhu kusho ukuqala kwezinye izinto ezinhle empilweni yakhe. Uyagcina ukubonakala kulolu hlelo kule nyanga
UMusa Mthombeni oseshiya kwi-Yotv uthi lokhu kusho ukuqala kwezinye izinto ezinhle empilweni yakhe. Uyagcina ukubonakala kulolu hlelo kule nyanga
UKarabo Ntshweng ungomunye wabethuli asebebeka phansi ohlelweni lwezingane iYotv.
UKarabo Ntshweng ungomunye wabethuli asebebeka phansi ohlelweni lwezingane iYotv.

NONHLANHLA MKHABELA

EMUVA kweminyaka eyishumi ethula izinhlelo zojahidada ku-Yotv, usekhumule amatomu uMusa Mthombeni.

Lo mfundi waseNyuvesi yaseWits owenza unyaka wesine ezifundweni zobudokotela uthi isizathu esikhulu sokushiya iYotv ngukuthi usefuna ukugxila kakhulu ezifundweni zakhe.

“Kubuhlungu ukushiya iYotv ngoba bekumnandi ukusebenza khona kodwa lokhu akusho ukuphela komhlaba, kusho ukuqala kwezinye izinto ezintsha empilweni yami,” kubeka uMusa.

UMusa uphinde ashayele uhlelo lwasemini kwiYFM iThe Reload aluqale nonyaka ngo-Ephreli, waqala ukuzwakala emsakazweni kwiVoice of Wits okuwumsakazo wenyuvesi afunda kuyona.

Lo methuli ozakhele udumo olukhulu kwi-Wild Room okuwuhlelo oluyingxenye yeYotv, uthi usijabulele isikhathi asihlale kulolu hlelo kodwa sekuyisikhathi sokuba agxile kwezinye izigaba zempilo yakhe.

“Njengamanje kukhona okunye engikuphekayo kodwa angizudalula lutho ngize ngibone kuphumelela,” kusho uMusa.

Uthi ukusebenza kwiYotv iminyaka eyishumi kumfundise lukhulu ngokuba umethuli kanti nakuba esethathekile nangomsakazo kodwa ithelevishini iyohlale ihamba phambili ngoba ukhulele kuyona.

Uthi uma evela amathuba okubuyela kwithelevishini emuva kokuphothula izifundo zakhe nesikhathi sivuma, nakanjani uzowasebenzisa.

Akujwayelekile ukuthi umuntu owenza izifundo zobudokotela azimbandakanye nezobumnandi kodwa uMusa uyakwenza lokhu ngoba ethi yindlela adalwe ngayo.

“Ngiyazithandela ukufunda kanjalo nokuchaza abantu. Kuwubumina lokhu yingakho ngikwazi ukuhlanganisa izifundo zami nomsebenzi wami,” kuchaza uMusa.

Ubonge ukwesekwa ngabalandeli bakhe kuze kube yimanje kanjalo nokugxekwa okwakhayo okumkhulisile wabe esebathembisa ukuthi abahlale belindele ngoba kukhulu azobazela nakho.

Akashiyi yedwa uMusa kulolu hlelo kodwa noKarabo Ntshweng naye obesehlalile kulona uzibeka phansi izintambo.

ISABC ithi isazobuyekeza izinhlelo zayo ukuze ibone ukuthi iyabadinga yini abethuli abasha abazongenela oMusa noKarabo kodwa okwamanje azikho izinhlelo ezibekiwe zenhlolokhono.

UMusa uzogcina ukubonakala kuYotv ekupheleni kwenyanga ephezulu.