Abantwana bezikole zasendaweni ebizwa nge France e Mgungundlovu banikelelwe imifaniswano yezikole yinhlangano yosomateksi.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Abantwana bezikole zasendaweni ebizwa nge France e Mgungundlovu banikelelwe imifaniswano yezikole yinhlangano yosomateksi.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Inhlangano yosomatekisi base Mgungundlovu isungule ikhadi elizosetshenziswa ngabagibeli ematekisini esikhundleni semali.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
Inhlangano yosomatekisi base Mgungundlovu isungule ikhadi elizosetshenziswa ngabagibeli ematekisini esikhundleni semali.ISITHOMBE PATRICK MTOLO

NOKUBONGWA PHENYANE

BATHULE amakhadi amasha okugibela ematekisini ukuze kunqandeke ubugebengu osomatekisi baseMgungundlovu.

Izolo ososeshini baseGrange neWestgate behlangene nenkampani kawoyela yakwa-Engen neyokukhenikha izimoto yakwaG.T Motors babuyisela emphakathini ukubonga abagibeli babo.

Kulo mcimbi banikele ngezinto eziningi ezihlanganisa imifaniswano, amakhadi okugibela nezingubo zokulala.

Abagibeli kuthiwa bazoya emarenki naleli khadi lapho bezofaka khona imali, kanti abashayeli kukhona imishini abazoyiphatha lapho umgibeli ezofaka khona ikhadi ukuze kuhlolwe ukuthi linayo yini imali.

Osomatekisi bathi okunye abakuhlosile ngamakhadi wukunqanda ubugebengu bokungakhokhi emarenki.

Lo mcimbi wokubuyisela emphakathini ubusendaweni yaseFrance, kanti umphakathi unikezwe amakhadi okugibela okuyingxenye yokugwema ukuthi bahlale bephethe ukheshi.

Ngokusho kukaSihlalo weGrange neWestgate Taxi Association, uMnuz Nhlanhla Nkomo, banezinkinga kakhulu ematekisi njengoba kuke kucishe kuphume isidumbu uma nje kungakhokhile umuntu oyedwa.

“Umshayeli ucishe ababulale abantu noma babulalane qobo uma kukhona ongakhokhile. Sibone kungcono ukuthi senze amakhadi la umphakathi uzofike ulithenge ukhokhe ngalo bese ugibela itekisi,” kusho uNkomo.

UMnuz Boy Zondi weSantaco uthe ngaphandle kokwethula la makhadi babone kungcono futhi ukuthi babuyisele emphakathini ngokunikela kwabahlwempu.

“Kuningi ebesize ngakho la. Sibuye sanikela kubantwana abaphuma emindenini ehlwempu ngomfaniswano wesikole. Ogogo sibanike izingubo njengoba kusebusika ukuze bafudumale,” kusho uZondi.

Uthe maduze nje bazophuma baye emphakathini beyokwethula la makhadi ngokugcwele ngoba azogcina esegcwaliswa ezitolo ezinkulu kuleli.