Dr Aron Motsoaledi briefing members of the media on the education and health Commission report back at a press conference held in Midrand during the ANC National Policy Conference. 28/06/2012

UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuzwelonke, uDkt Aaron Motsoaledi (osesithombeni), uselivalile ithuluzi lokuhlolela igciwane lengculazi elibizwa nge-SD Bioline.

Lezi zindaba zivele izolo kanti uMotsoaledi uvale leli thuluzi emuva kokuthola ukuthi inhlangano eyengamele ezempilo emhlabeni, i-World Health Organisation, ithi malingasetshenziswa.

Izolo uMnuz Fidel Radebe okhulumela uNgqongqoshe wezeMpilo akazange asho ukuthi mangaki amathuluzi asekhishwe wuhulumeni kulawo angu-4.5 million ayethengiwe.

Uthe la mathuluzi abengakafinyeleli kuzo zonke izifundazwe kanti ngoLwesihlanu bazobe sebazi ukuthi yiziphi ezinawo.

UMnuz Jabulani Sikhakhane obhekele uMnyango wezeziMali utshele abezindaba ukuthi kusaphenywa ukuthi ithenda yokuthenga la mathuluzi abiza u-R22.5 million yakhishwa kanjani.

I-Democratic Alliance ithe ukuthengwa kwala mathuluzi kubeka abantu bakuleli engcupheni njengoba livele linabantu abangaphezu kuka-5 million abaphila ne-HIV.

“Uma silwa nokubhebhetheka kwe-HIV sigqugquzela abantu ukuba bazazi isimo sabo sezempilo, manje bazozazi kanjani uma amathuluzi ebuyela emuva? Kufanele ungqongqoshe aphendule ngalokhu kuthengwa kwamathuluzi nokubeka abantu bakuleli engcupheni,” kusho uNkk Patricia Kopane we-DA.