BONISWA MOHALE

SEZIHUBELA sakusha ngomcimbi omkhulukazi oklomelisa osomabhizinisi besifazane owenziwa yi-Business Women’s Association (BWA).

Lo mcimbi ozoba ngoJuni 13 ehhotela i-Coastlands eMhlanga, kulindeleke ukuba uhloniphe osomabhizinisi abasiza umphakathi, yilabo abasathuthuka nabesifazane abasebenzela izinkampani ezinkulu.

Uphiko lwaseThekwini lwe-Business Women’s Association lukhiphe uhla lwabesifazane abangu-16 abazobe bencintisana emikhakheni ehlukene.

USihlalo we-BWA eThekwini u-Farzanah Mall, uthe lo mncintiswano waqala ngo-2001 kanti inhloso yawo wukuhlonipha nokugqugquzela abesifazane abenza kahle emikhakheni ehlukene.

Uthe laba besifazane abaqokwayo bathathwa njengezibonelo ezinhle emphakathini.

Emkhakheni wosomabhizinisi abasebenzela umphakathi kukhona uDkt Thandeka Mazibuko onenhlangano i-Sinomusanothando. Le nhlangano isiza abanomdlavuza emakhaya.

Uzobe encintisana no-Denise Towell we-Reach for a Dream Foundation noCarey Moran.

Emkhakheni wosomabhizinisi abasathuthuka kukhona uNokuthula Dladla onenkampani eyenza amabhodi omgwaqo iMegaphase Road Marking and Traffic Signs.

Uzobe egaqele lesi sicoco noRoxanne Krause no-Mitisha Sewpersad.

Kosomabhizinisi asebezimele kukhona u-Beverley Gumbi onenkampani evuselela amakhonteyna, Isivuno Container Business.

Uzobe encintisana noNishi Singh wenkampani yonogada uBhejane Security noLoisa Garland-Els wenkampani i-Imperial Armour.

Kwabesifazane abasezikhundleni eziphezulu ezinkampanini ezinkulu kukhona uKhanyisile Gasa oyisikhulu esiphezulu senhlangano yosomabhizinisi i-Enterprise Ilembe.

Le ntokazi yakwaGasa iqhathwe noShamina Krishnaswamy oyi-Accounts Manager ye-Roro Terminal kwaTransnet eThekwini.

Kukhona noRonelle Pillay oyiRegional Revenue and Sales Manager kwaTsogo Sun.

Umkhakha wokugcina ngowabesifazane abasebenzela izinkampani ezizimele kanti kuwona kuncintisana u-Nishi Chetty, Vimlesh Rajbansi, Michelle Naidoo noShamla Pather.

Umncintiswano we-BWA uxhaswe yibhange iNedbank nenkampani yezokuxhumana u-Telkom.

Uma ufisa ukuba yingxenye yomcimbi thinta uCatherine Smith we-BWA ku-031 563 8496 noma uthumele e-mail ku: [email protected]