Members of the ANC Women's League demonstrate outside the Pretoria Magistrate court where double amputee athlete and Paralympic multiple  gold medalist Oscar Pistorius appeared for a bail hearing on his case where he is accused of shooting his girlfriend on Valentines day.
190213
Picture: Boxer Ngwenya
Members of the ANC Women's League demonstrate outside the Pretoria Magistrate court where double amputee athlete and Paralympic multiple gold medalist Oscar Pistorius appeared for a bail hearing on his case where he is accused of shooting his girlfriend on Valentines day. 190213 Picture: Boxer Ngwenya
LAPHA bese kungenwa nesidumbu sikaReeva Steenkamp (okwesincane) sihanjiswe lapho besizolothiswa khona eVictoria Crematorium ePort Elizabeth izolo. Isithombe: REUTERS
LAPHA bese kungenwa nesidumbu sikaReeva Steenkamp (okwesincane) sihanjiswe lapho besizolothiswa khona eVictoria Crematorium ePort Elizabeth izolo. Isithombe: REUTERS
OSCAR PISTORIUS
OSCAR PISTORIUS
Reeva Steenkamp LLB graduate named in the FHM 100 sexiest women 2012 wants to become an advocate before age 30. 
Picture: Timothy Bernard
27.06.2012
Pic 0084
Reeva Steenkamp LLB graduate named in the FHM 100 sexiest women 2012 wants to become an advocate before age 30. Picture: Timothy Bernard 27.06.2012 Pic 0084

INTATHELI YESOLEZWE

IZOLO kuvele obunye ubufakazi obushaqisayo ngecala elibhekene nomgijimi wakuleli, u-Oscar Pistorius, lokubulala intombi yakhe uReeva Steenkamp.

Icala likaPistorius lilalelwe yiNkantolo yeMantshi yasePitoli kanti okwamanje kusalalelwe isicelo sebheyili esifakwe yilo msubathi.

Izolo umshushisi wecala uMnuz Gerrie Nel utshele inkantolo ukuthi ukubulawa kukaReeva kwakuhleliwe. Uthe uPistorius wafaka imilenze yakhe wathatha isibhamu waqonda endlini encane lapho afike wadubula khona uReeva amahlandla amathathu.

UNel uthe kwathatha uPistorius amagxathu ayisikhombisa ukufinyelela endlini encane lapho intombi yakhe yayizikhiyele khona.

Ukulalelwa kwesicelo sebheyili kuyaqhubeka namuhla lapho kulindeleke ukuthi iMantshi, uMnuz Desmond Nair, ilalele zombili izinhlangothi zicubungula izincwadi ezifungelwe ezethulwe enkantolo kuphinde kuphakanyiswe imibuzo.

Ngakolunye uhlangothi uPistorius, encwadini efungelwe efundwe eNkantolo, uthe wayengaqondile ukubulala intombi yakhe ebingumkhangisi obebukeka ezoba nekusasa eliqhakazile uReeva.

U-Nair uthe kumele agcinwe ezitokisini aze abuye avele kule nkantolo uPistorius khona namuhla. Isicelo sokuthi agcinwe ezitokisini zasesiteshini saseBrooklyn sizophelelwa yisikhathi namuhla okuzodala ukuthi kudingeke abameli bakhe bafake esinye esingase siphikiswe ngabashushisi bombuso.

Isizathu esenze ukuthi kuhlehliswe icala izolo bekwenzela ukuthi kunikwe abashushisi nabameli bakaPistorius isikhathi esanele sokucubungula izincwadi ezifungelwe ezethulwe enkantolo baphinde babheke lapho bengaphosa khona imibuzo.

UPistorius uthe uyakuphika ukuthi wabulala intombi yakhe ngenhloso. Ngesikhathi kuqhubeka isicelo uPistorius ubegcwele izinyembezi emehlweni ekhala.

Ummeli kaPistorius uMnuz Barry Roux uthe ngelanga lesigameko uReeva wanikeza uPistorius isipho seValentine’s Day wacela ukuthi asivule ngelanga losuku lwezithandani.

Uthe ngoFebhuwari 13 wayazi ukuthi uReeva uzohamba nabangani bakhe bazikhiphe bese naye ezikhipha nabakhe abangani.

Kuze kwaphoqeleka ukuthi imantshi ikumise ukuqhubeka kwesicelo kwazise uPistorius ubekhala esephazamisa inkantolo. Okunye okuvelile wukuthi uPistorius wagcina ehlanganile nentombi yakhe ukuze babe nedina.

UPistorius uthe yena noReeva bazunywa wubuthongo bangena engubeni balala.

Ngokusho kwakhe wake wathola izinsongo zokubulawa yingakho ehlala nesibhamu esiyi-9mm ngaphansi komqamelo. Uthe wezwa umsindo wacabanga ukuthi abaphangi ababesendlini encane .

Kwathi uma ezwa lowo msindo washaywa wuvalo wadubula ebhekise emnyango wasendlini encane ememeza ecela uReeva ukuthi abize amaphoyisa engazi ukuthi uReeva wayekuyona.

Ubegcizelela ukuthi wayethukile futhi ezizwa engaphephile ngakho okwakusemqondweni wakhe kwakuwukuvikela yena noReeva.

Ngesikhathi efika embhedeni wabona ukuthi uReeva akekho engutsheni. Uthe wazama ukuvula umnyango wasendlini encane wathola ukuthi uvaliwe wayeseya ngaphandle wamemeza ecela usizo.

Emva kwalokho uthe wathatha induku yokushaya ibhola lekhilikithi wazama ukuvula ngayo endlini encane. Esevulile wathola uReeva owayesedubulekile kodwa esaphila. Uthe wamthwala waphumela naye ngaphandle ukuze aphuthunyiswe esibhedlela kwabizwa nodokotela kanti uReeva uzoshonela ezandleni zakhe.

Imantshi ithe leli cala lizothathwa njengalawo abucayi okusho ukuthi uma uPistorius etholwa enecala uzothola isigwebo esikhulu kakhulu. Ithe kunezinkomba zokuthi kwakuhleliwe okwenzeka. Lesi sinqumo sisho nokuthi uPistorius kuzomele aveze izizathu ezinqala zokuthi kungani kumele athole ibheyili.

Khonamanjalo, uReeva ungcwatshwe izolo ePort Elizabeth lapho bekukhona izihlobo nabangani kuphela.

Abomndeni kamufi babonge ukwesekwa abakutholile.

UNgqongqoshe wezeMidlalo kuleli uMnuz Fikile Mbalula uthe uPistorius akahambisani nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.