LENA ngeminye yemidwebo kaMdu Ntuli ezokhonjiswa kuComedy Central kuchannel 122 njalo ngoMsombuluko ngo-8.55 ebusuku
LENA ngeminye yemidwebo kaMdu Ntuli ezokhonjiswa kuComedy Central kuchannel 122 njalo ngoMsombuluko ngo-8.55 ebusuku
LENA ngeminye yemidwebo kaMdu Ntuli ezokhonjiswa kuComedy Central kuchannel 122 njalo ngoMsombuluko ngo-8.55 ebusuku
LENA ngeminye yemidwebo kaMdu Ntuli ezokhonjiswa kuComedy Central kuchannel 122 njalo ngoMsombuluko ngo-8.55 ebusuku

FANELESIBONGE BENGU

Asezobonakala esiteshini se-DStv samahlaya i-Comedy Central amakhathuni athakwe ngamahlaya omdwebi waseWitbank, eMpumalanga, uMdu Ntuli, osezakhele igama kwi-internet.

Amakhathuni kaMdu (29) wodumo lwamahlaya asabalele kwi-internet nasemafonini, abizwa ngokuthi Izikhokho Show aqale ukubonakala kulesi siteshi esitholakala ku-channel 122 ngoMsombuluko, ngo-8.55 ebusuku kanti azokhonjiswa njalo ngoMsombuluko.

Phakathi kwamakhathuni azakhele ngawo udumo yileyo kaSenzo noJason beGenerations.

Kule kathuni kubonakala uJason noSenzo basuke begcobana okuthize esifubeni bese kukhona ongena kuleli gumbi abakulo ebuzele phezulu ethi, “Ya, nginibhaqile. Niyenzani?”

Muva nje kunekhathuni kaMdu esanda kugxekwa ngayo enza ihlaya lokuthi uJesu uzibulale ngoba ethole ukuthi uyiShangane.

Inhloko yeComedy Central, u-Evert van der Veer, uthe bayajabula ngokuba nala makhathuni avutshelwe kuleli esiteshini sabo, okungokokuqala ngqa. “Izikhokho Show zizokwengeza ezinhlelweni zethu zamakhathuni athakwe ngamahlaya futhi ziyisibonelo esihle esikhombisa ngokuthi iComedy Central imeleni. Sikholwa ukuthi lolu hlobo lwamakhathuni lunikeza umbukeli isithombe esicace bha ngezinto ezahlukene emhlabeni, ezincane nezinkulu kodwa ngendlela embambathayo futhi ehlekisayo,” kusho uvan der Veer.

UMdu uthe ujabule kakhulu ngokuthi amahlaya akhe asekhonjiswa kulesi siteshi.

“Phambilini ngake ngaya kwa-SABC ngenhloso yokuthi bawafake kwesinye seziteshi sabo kodwa bangichitha,” kusho uMdu.

Uthe waqala ukudweba amakhathuni esikoleni eWits University lapho ayenza khona izifundo zeComputer Science.

Uthe ngendlela adweba ngayo amakhathuni akhe ufuna ashiye abantu bekhuluma ngezinto abasabayo ukukhuluma ngazo.