UNCUPHA wama Da babes noNgizwe Mchunu besina ememulweni kaNcupha Isithombe:SANDILE MAKHOBA

FANELESIBONGE BENGU

UMCULI osezakhele udumo ngokucula eqenjini labesifazane bodwa, iDa Babes, osanda kwenzelwa umemulo uthi akukho okuzoshintsha njengoba esazoqhubeka nokuhamba uMkhosi woMhlanga njengenhlalayenza.

UNcupha Mzimela (21) uthe nakulo nyaka uzowuhambela uMkhosi woMhlanga aqala ukuwuhambela eneminyaka eyisishiyagalombili.

UNcupha oyilungu leDa Babes ehlanganiswe nguye, Nonhlanhla “Nhloh” Masinga, Zama “S’faca” Jali noNqobile “Stretch” Mlaba, uthe uyoze ashade esaqhubeka nokuhambela uMkhosi woMhlanga oba sesigodlweni seSilo SamaBandla, eNyokeni, KwaNongoma, ngoSepthemba.

“Ngaphambi komshado angiziboni ngiyeka ukuhamba uMhlanga. Lesi yisinqumo engasithatha mina hhayi ukuthi mhlawumbe nginabazali abanomthetho. Ngikholelwa ekutheni umzimba yithempeli likaNkulunkulu ngakho awuwuphathi budlabha,” kusho uNcupha othe akekho owesilisa ahlekisana naye okwamanje.

UNcupha uthe akazikalele isikhathi afisa ukushada ngaso ngoba umshado “uyisibusiso sikaNkulunkulu” inqobo nje uma esemtholile umaqondana.

Lo mculi obuye abe ngumkhangisi weluleke amantombazane ngokuthi kumele ayazi into ayifunayo empilweni bese esebenzela ekutheni lelo phupho lifezeke.

“Mina nje ngiyayazi into engiyifunayo empilweni futhi akekho engincike kuye. Abaningi bathi uma uphumelela ungumuntu wesifazane yingoba mhlawumbe ujola nesikhulu kanti kimi akunjalo. Ngingamane ngihlale ekhaya kunokuthi ngenze kanjalo. Kumele uzimisele futhi ube nokuzethemba, lapho-ke konke kuzolandela.

“Okunye okubalulekile wukuthi kumele uhloniphe umzimba wakho ungumuntu wesifazane ungalokhu uwuphatha isinoma yikanjani ngoba lokho kungakudalela izifo bese impilo yakho iba mfishane,” kusho uNcupha.

Uveze ukuthi i-albhamu yabo entsha enezingoma ezifana nethi AmaMoods abayenze noSir Bubzin, Ngisey’ntweni, Uzongenzani nezinye sekusele kancane ukuthi iphume.

“Siya eGoli lapho sizofika khona siqophe ne-video. Abantu ababekezele iyeza,” kusho yena.