Durban26112012 Vusi Khoza leaves Durban Magistrate Court.Picture:Marilyn Bernard

MLUNGISI GUMEDE

LISHAYWE ngoswazi oluncane ilungu le-NFP uMnuz Vusi Khoza izolo ngesikhathi ligwetshwa iminyaka emithathu elengisiwe yiNkantolo yeMantshi yaseThekwini mayelana necala lokudala uthuthuva emphakathini.

Yize uKhoza ethole lesi sigwebo kodwa ukugcizelele ukuthi akajabule ngalesi sinqumo ngoba uyakholelwa ekutheni umsulwa kuleli cala.

Uthe okumjabulisayo ukuthi leli cala lango-2009, okwashona kulo abesilisa ababili bokufika selize lafika ekugcineni.

Uveze ukuthi belimhlukumeza emoyeni limumoshela nesikhathi.

“Unkosikazi wami, indodana yami noNkulunkulu bayazi ukuthi ngangingekho endaweni yesigameko njengoba kade ngasho naphambilini ukuthi anginacala,” usho kanje.

UKhoza uthe uzolwa kuze kufike ekugcineni ukuqinisekisa ukuthi utholwa emsulwa.

“IMantshi isichithile isicelo sami sokudlulisa icala kodwa ngizobheka ezinye izindlela ngibone ukuthi ngingaliyisa kanjani icala phambili,” usho kanje.

Uthe angeke aze ajabuliswe ukuthi isigwebo sakhe asitholile silengisiwe kodwa abe egwetshiwe. UKhoza uthe ufuna ukuthi umuntu onecala agwetshwe kuthi omsulwa akhululwe.

“Ngizolibikela iqembu lami ngesinqumo senkantolo yilona elizothatha isinqumo sokuthi kwenzakalani ngekusasa lami njengoba ngingazange ngiye ejele,” usho kanje.

Owesilisa obesebhokisini noKhoza, uShaun Jacobs (27) yena ugwetshwe iminyaka emihlanu ebhadla ejele mayelana necala lokucekela phansi impahla, ukudala uthuthuva emphakathini nokuzama ukubulala.

Ummeli kaKhoza, uMnuz Simo Mkhize uthe bazozama ukuthi basidlulise lesi sigwebo ngoba banenkolelo yokuthi enye inkantolo ingafinyelela esinqumeni esihlukile kunalena yeMantshi yaseThekwini.

“Ubufakazi obethulwe enkantolo buveza ukuthi uKhoza wayengekho endaweni yesehlakalo futhi akazange abambe qhaza ndlelathize kulesi sigameko,” kusho uMkhize.

UMshushisi kuleli cala uMnuz Blackie Swart unxuse inkantolo ukuthi ikhiphe isigwebo esizothumela umyalezo emphakathini mayelana nokuthi ukuhlaselwa kwabokufika akwamukelekile.

Yethula isigwebo iMantshi uNkk Farida Mohamed, ithe kufanele ikhiphe isigwebo esizofundisa abammangalelwa siphinde sigculise nomphakathi obulilandela nsuku zonke leli cala.