UNGQONGQOSHE woMnyango wabaSebenzi nokuPhatha, uNksz Lindiwe Sisulu , ugcine ekwazile ukubonisana nezinyunyana kwafinyelelwa esixazululweni samaholo

SIMPHIWE NDWANDWE

UCHUNGECHUNGE lwezingxoxo zamaholo abasebenzi bakahulumeni lugcine lufinyelele esiphethweni ngesikhathi uhulumeni ebeka etafuleni isiphakamiso esamukelwe ngezandla ezifudumele yizinyunyana ebezimele abasebenzi kulezi zingxoxo.

Umhlangano wabamele abasebenzi ubungoLwesibili ebusuku lapho kugcine kuvunyelwane khona ngokuthi amaholo abasebenzi azokwenyuswa ngo-7% iminyaka emithathu ilandelana.

Kubuye kwavunyelwana ngokuthi abasebenzi abakhokhela imizi ngokugcwele bazonikwa u-R900 njalo ngenyanga ukuze bakwazi ukuphefumula ezindlekweni.

UMnuz Chris Klopper we-Independent Labour Caucus okuyizinyunyana ezizimele ebezakhe umfelandawonye kulezi zingxoxo, uthe benelisekile ngesiphakamiso sikahulumeni.

Uthe ukudonsa isikhathi eside kwezingxoxo bekungeyona into eyemukelekayo kodwa bekuphoqa isimo ngoba uhulumeni ububopha inja nogodo ekubeni abasebenzi bedinga ukukhushulelwa imali.

“Kube yinto esicacelayo ukuthi sekufanele sisemukele isiphakamiso sikahulumeni manje ngoba sibona ukuthi akusekho okunye okungabuye kufinyelelwe kukho ukwedlula lokhu,” kusho uKlopper.

Uthe bakholwa ukuthi bagcine benqobile kulezi zingxoxo uma bebheka ukuthi uhulumeni wawufuna ukukhuphula amaholo abasebenzi ngo-5% kuphela.

Ekuqaleni kwezingxoxo izinyunyana bezifuna ukuthi uhulumeni azinikeze u-10% emaholweni aphinde azigixabeze ngo-R1 500 wesibonelelo sezindlu.

UKlopper uthe inyunyana yothisha i-Suid Afrika Onderwysersunie (SAOU), National Professional Teachers’ Organisation of South Africa (Naptosa), South African Police Union (SAPU), Professional Educators Union ne-Health and Other Service Personnel Trade Union of South Africa (Hospersa) sebesicikicile isivumelwano sokwemukela ukukhushulwa kwamaholo.

Uthe i-National Teacher’s Union (Natu) ne-PSA basasicubungula isiphakamiso kodwa izinkomba zithi kulindeleke ukuthi basayine. Uthe lesi siphakamiso sisho ukuthi ngeke zibe khona izingxoxo zamaholo kusuka kulo nyaka kuze kube ngu-2015 kodwa uma kwenzeka kuba nokuntengantenga kwezomnotho siyobuyekezwa.

UMnuz Mugwena Maluleke obehola izingxoxo ohlangothini lweCosatu akatholakalanga ukuthi aphawule kodwa ucashunwe kweminye imithombo yezindaba eqinisekisa ukuthi nabo bayasamukela lesi sivumelwano. Nokho wengeze ngokuthi abagculisekile ngesiphakamiso sesibonelelo sezezindlu.