SIYETEHEMBA Makhoba - U SIYETEHEMBA “ Nhle ” Makhoba waseNanda ekhombisa lapho kwangena khona inhlamvu eyabeka impilo yakhe engcupheni nyakenye

BAWINILE NGCOBO

IBHUNGU laseNanda elalimala kanzima lidutshulwa liphuma kotadisha sekubalwa izinsuku liqale ukubhala uMatric ngonyaka odlule livuke lazithatha labuyela esikoleni nonyaka.

USiyethemba “Nhle” Makhoba (18) waseNanda wadutshulwa ezoqala izivivinyo zikaMatric ngabantu abangaziwa waphuthunyiswa esibhedlela esephefumula ngemishini kungathembisi ukuthi uzosinda. Kulo nyaka leli bhungu liphakathi kwabafundi abenza uMatric.

UMakhoba ofunda Ohlange High uthe ubonga uNkulunkulu ngokuthi usadla anhlamvana namuhla ngoba wayelimele kakhulu.

“Inhlamvu yayingene esiqhomeni yayobhajwa esifubeni la yakhishwa khona ngasenhliziyweni,” kuchaza uMakhoba.

Walimala ehamba nabangani bakhe bephuma lapho babefunda khona belungiselela izivivinyo, baphucwa amaselula, yena wadutshulwa.

“Ukudutshulwa noma ukwenzakaliswa ngenxa yobugebengu kwakuyinto engangiyibukela kude kunami, ngangihlale ngizwa kodwa ngingazitsheli ukuthi kuyoke kwenzeke kimi. Ngoba siphila elokishini, izinto ezinje ziyenzeka,” kusho uMakhoba.

Uthe wayengakaze azibone engena esibhedlela kodwa lesi sigameko simfake phakathi impilo yakhe isisengcupheni kakhulu, esebhekene nokufa ngqo.

Uthe lesi sigameko simusalelise emuva ngoba kulo nyaka ngabe useqalile eNyuvesi wenza izifundo zeSocial Worker kodwa usephinda uMatric.

“Benginethemba lokuthi ngizokwazi ukubhala ngoMashi ngoba ngase ngivele ngizilungiselele izivivinyo kodwa kuzobonakala,” kusho uMakhoba.

Uthe lesi sehlo ngeke asivumele simvimbe ekufezeni izifiso zakhe.

“Ngizoqhubeka nezifundo zami ngoba ngiyazi ukuthi angikho ndawo ngaphandle kwemfundo,” kusho uMakhoba.

Uthe yize abangani bakhe sebengaphambili kwakhe ngokwezifundo, akanankinga ngoba naye usaqhubeka nezifundo zakhe.

UMakhoba uthe uzizwa ephile kahle yize uma kumakhaza noma kushisa kakhulu kubuye kube buhlungu lapho athungwa khona ngesikhathi kukhishwa inhlamvu.

Uthe kuze kube yimanje akukaze kuboshwe muntu ngokulimala kwakhe nokubanjwa inkunzi.