Thabo Bester

INTATHELI YESOLEZWE

UGWETSHWE udilikajele izolo umdlwenguli waku-Facebook, uThabo Bester (osesithombeni), ngecala lokubulala uNksz Nomfundo Tyhulu (23) owayengunobuhle waseGoli futhi engumdayisi wezimoto kwelinye lamagaraji.

UBester (23) ugwetshwe eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape yiJaji eliBambile uJudith Cloete libambisene no-Advocate Juliana Thayson. Ugixabezwe ngeminyaka engu-25 ngaphezulu ngecala lokuphanga kuhlonyiwe.

Icala lokuphanga kuhlonyiwe limayelana nezinto uBester azithatha kuNksz Tyhulu emuva kokuba esemgwaze esifubeni wambulala besehhotela eCape Town ngoSepthemba nyakenye.

Umufi noBester kuthiwa bahlangana egaraji elidayisa izimoto kwaBMW eSandton, eGoli lapho umufi adayisela khona uBester imoto. Kusukela lapho baba nobudlelwano baze bazikhiphela eCape Town beyochitha amaholidi.

UBester esembulele uNksz Tyhulu kulelo holidi, wabalekela eThekwini. Esephuma ehhotela watshela umsebenzi owamukela izivakashi ukuthi uNksz Tyhulu usalele uzoze avuke ngo-2 ntambama.

Kulithatha imizuzu engu 15 iJaji ukukhipha isigwebo sikaBester – obesaziwa njengendoba ebizwa nge-”Facebook rapist”.

UBester ubevele eselivumile leli cala ekuqaleni kwesonto. Uvuma leli nje ubesevele egwetshwe iminyaka engu 50 ngokuphanga nokudlwengula abesifazane baseThekwini ngonyaka odlule.

Lezi zigwebo uzozidonsa kanye kanye.

UCloete uthe akabhekanga izenzo zobugebengu ezenziwe nguBester kuphela kodwa ubheke nezinye ezinto ezithinta yena kanye nomphakathi wonkana ngesikhathi emnikeze udilikajele izolo.

UBester wafakaza phambilini ngokuthi yena noNksz Tyhulu baya eCape Town ngoSepthemba ngonyaka odlule baqasha ihhotle ngaphambi kokuba baxabane bengakayi kolala.

Ngo-2 ekuseni uBester wavuka waya ekhishini wathatha ummese ngenhloso yokuthi athathe iselula ne-laptop kaNksz Tyhulu. Ngesikhathi esebuyela ekameleni wafika uNksz Tyhulu esevukile kanti ngesikhathi embona eza kuye kwasuka impi.

“Kwaba ngaleso sikhathi la owamgwaza khona kanye esifubeni washona. Yize noma uthi wawazi ukuthi usefile kodwa lokho akukuvimbanga ukuthi umbophe izandla wamfuna ngenkani i-password ye-laptop, angakwazanga ukukunika yona ngoba wayeseshonile.”

Kwathi ngabo 7 ekuseni uBester waphuma kuleli hhotel ababeyiqashile wacela umnini wendawo ukuthi amgibelise amyise edolobheni ngaphambi kokuba agibele indiza abuyele eThekwini.

Watshela umnini wale ndawo ukuthi uNksz Tyhulu usalele futhi akumele aphazanyiswe kuze kushaye ihora lesibili ntambama.

“Iqiniso elicacile nje wukuthi izenzo zakho zikhomba ukuthi wawuzimisele ngokuqeda ngempilo yalona wesifazane.

Ngokwenza lokhu wancisha izihlobo zakhe lo wesifazane ithuba lokuthi ziqhubeke nokuba naye ezimpilweni zazo.”

UCloete ukubhekile ukuthi uBester wayeneminyaka engu 23, unezingane ezintathu ezisencane kanti wake waqashwa. Kodwa uthi lezi zinto azisho lutho uma kubhekwa isigwebo abesevele esidonsa.

“Ngemuva kokubheka zonke izinto, akukho okungangenza ngingakuniki lesi sigwebo sikadilikajele.”

UBester akazange akhombise mizwa ngokugwetshwa kwakhe ngale ndlela njengoba ubuso bakhe bungashintshanga nangesikhathi esikhishwa kule nkantolo. – Intatheli yeSolezwe