DURBAN150909 One of the Gcaba brothers Mandla gcaba well know by owning the biggest taxi association in the country shares his story line with the media of who he realy is and revealing the truth about the background of his businesses. PICTURE: Nqobile Mbonambi

INTATHELI YESOLEZWE

UMSHANA kaMengameli Jacob Zuma useziphikile izinsolo zokuthi usebenzise ukwaziwa kwakhe kwezepolitiki ukuthola ingxenye yethenda yamabhasi elinganiselwa ku-R300 million ePort Shepstone.

Amaphepha angempelasonto aveze ukuthi uMnuz Mandla Gcaba (osesithombeni), obengumnikazi wamatekisi phambilini, uthe akahlanganise lutho nethenda enikwe Ugu Transport, inhlanganisela yebhizinisi u-80% wamavenge ayo angawosomatekisi, u-20% ngowabanikazi bamabhasi, okubalwa kubo nenkampani kaGcaba, Amandla Emicabango Trading.

Osekucasule abanye abanikazi bamabhasi ababefuna ukufaka izicelo zabo zale thenda wukuthi kuthiwa ayikhishwanga ngendlela ecacile.

UGcaba uthe ithenda izuzwe ngosomatekisi kodwa kwaba nenkinga base becelwa ukuthi basize.

UGcaba uthe wayengekho ngisho nokuba khona ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lokunikezela ngale thenda.

Ebuzwa ukuthi kungani ithenda ingakhangiswanga, okhulumela uMasipala wasoGwini, uMnuz Sipho Khuzwayo, uthe uhlelo lwamabhasi luphethwe wuMnyango wezokuThutha. “Khuluma nabo.”

Okhulumela uMnyango wezokuThutha, uMnuz Kwanele Ncalane, uthe banenkontileka okuxoxiswene ngayo no-Gu Transport ebingadingi ukuthi baze bakhangise ngethenda.

Ngokombiko okhona iTansnat Africa kaGcaba yanikwa umsebenzi wokungamela amabhasi oMkhandlu weTheku.

Inkantolo yaveza ukuthi lokhu kwakungekho emthethweni. Ngaleso sizathu inkontileka yakhe isibuyekezwa njalo emva kwenyanga.