10/08/12 DURBAN: UBUHOLI obusha kubaholi bendabuko eThekwini. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
10/08/12 DURBAN: UBUHOLI obusha kubaholi bendabuko eThekwini. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
OBENGUSIHLALO weNdlu yoBuholi boMdabu eZululand Inkosi Mangosuthu Buthelezi ukhale ngaphansi okhethweni lwayizolo obeluqhubeka kuzo zonke izifunda zaKwaZulu-Natal
OBENGUSIHLALO weNdlu yoBuholi boMdabu eZululand Inkosi Mangosuthu Buthelezi ukhale ngaphansi okhethweni lwayizolo obeluqhubeka kuzo zonke izifunda zaKwaZulu-Natal

CELANI SIKHAKHANE noMAHLOHONOLO LAKAJE

KWENZEKE obekungali-ndelekile okhethweni lweNdlu yobuHoli boMdabu ezifundeni zakwaKwaZulu-Natal njengoba uMntwana waKwaPhindangene ekhale ngaphansi esikhundleni sokuba nguSihlalo weNdlu yoMdabu eZululand kwanqoba inkosi uLandokwakhe Ntshangase ebingadumile.

UButhelezi ubengenele lolu khetho obeluyizolo ngethemba lokuvikela lesi sikhundla abesesiphathe isikhathi eside nabesesele naso ngemuva kokuthi ahlulwa ekubeni ngusihlalo wamakhosi ezingeni lesifundazwe ngo-2009.

Ngokwemiphumela ekhishwe ngabekhomishana ezimele ebhekele ukhetho, uButhelezi uthole amavoti amathathu kwathi imbangi yakhe yamhlula ngamavoti angu-10.

Lolu khetho beluqhubeka kuzo zonke izifunda kukhethwa ubuholi obusha beNdlu yobuHoli boMdabu kanti ngemuva kwalo kulindeleke ukuthi kube nolwesifundazwe oluzoba ngoJulayi 19 eThekwini .

OThungulu khona inkosi uMpiyezintombi Mzimela ongusihlalo weNdlu yoNdabu kulesiya yasifunda ukhale ngaphansi kwanqoba inkosi uVictoria Dube.

EThekwini kunqobe iNkosi uBhekisisa Bhengu ophinde abe ngusihlalo wale Ndlu ezingeni lesifundazwe kanti uhlule iNkosi yakwaMkhize.

Ngaphandle kwalokho inkosi uMqoqi Ngcobo nayo ikhale ngaphansi esikhundleni ebisigaqele sokuba yilungu lekomiti lesigungu esiphezulu ebuholini bamakhosi aseThekwini kanti yehlulwe yinkosi uSimingaye Mlaba othole amavoti angu-9.

UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana KwaZulu-Natal, uNksz Nomusa Dube, uthe okwenzeke kulolu khetho kube ukuqopheka komlando njengoba kwenzeke obekungalindelekile ngemiphumela.

“Sithemba ukuthi amakhosi akhethiwe azokwazi ukusebenzisana namakhansela nazo zonke izinhlaka zikahulumeni ukuze kuhanjiswe intuthuko kubantu ngoba imiphakathi yethu iyahlupheka ngakho iyasidinga kakhulu,” kusho uNksz Dube.

Uthe njengoba bekunalolu khetho, sebebheke lolu lwesifundazwe oluzoba se-ICC eThekwini ngesonto elizayo nakhona okuzobe kukhethwa ubuholi beNdlu yoMdabu esifundazweni.

Amakhosi athathwa njengohlaka olubalulekile ngisho emaqenjini ezombusazwe njengoba ephethe umhlaba obalelwa kumaphesenti angu-60 okusho ukuthi anamandla okuvimba noma yini engena emhlabeni wawo uma engagculisekile.

Imiphumela yakwenziye izifunda ime kanje: ILembe usihlalo wakhona inkosi VT Ngcobo,uGu inkosi RS Shinga, Sisonke inkosi MN Chiliza, uThukela inkosi Mkhize, uMgungundlovu MZ Mthuli, uMzinyathi ibamba J.Z. Jiyane, Amajuba inkosi M Mbatha, uMkhanyakude inkosi MI Tembe.