USOMATEKISI waseMkhomazi uMnuz Norman Mgobhozi nonkosikazi wakhe uNkk Philile Mgobhozi abakhala ngesihluku samaphoyisa emzini wabo

BONGIWE ZUMA

USELALA obenyoni usomatekisi waseMkhomazi okhala ngokuhlaselwa amaphoyisa emzini wakhe amshaye phambi komkakhe nengane emfuna isibhamu angazani naso.

UMnuz Norman Mgobhozi (44) ohlala esigodini saseMahlongwa uthi sekuwunyaka wesithathu ewukudla kwenduku ngenxa yamaphoyisa ambelesela ngokuthi akakhiphe isibhamu esingekho emthethweni.

UMgobhozi usefuna kungenelele nobuholi obuphezulu bamaphoyisa esifundazweni ngoba ethi usekhathele wukuphilisa okwenyamazane.

Uthe esigamekweni sokuqala ngo-2011 kwagasela amaphoyisa amane phakathi kwamabili, amabili efake umfaniswano, lawa amanye efake izigqoko ezivala ubuso ukuze angabonakali.

“Ngabo lobo busuku angishaya ngalimala ngazama ukuvika kwaze kwakhahleleka elinye lamaphoyisa elalizifihlile nokuyilapho eladinwa lasikhumula isigqoko ngalibona ukuthi lingubani.

Ngahamba ngayovula icala kodwa lutho ukusizakala njengoba la maphoyisa esephinde angihlasela amahlandla amabili kulandelana. Okokugcina kube yisekuqaleni kwenyanga,” kusho uMgobhozi.

Uqhube ngokuthi njalo amaphoyisa amhlasela ebusuku amshaye phambi komkakhe nengane eneminyaka eyisishiyagalombili aseze wakhetha ukuyoyicelela ezihlotsheni ngoba iyahlukumezeka.

Uthe okumangazayo ngala maphoyisa azishiya kude nomuzi izimoto uma ezomshaya noma ezocekela phansi umuzi wakhe ngokulimaza impahla.

UMgobhozi uthe useze wafaka amakhamera emzini wakhe kodwa nakho lokhu akumsizi ngoba la maphoyisa asefika nochwepheshe oqeda ubufakazi ngokucisha konke ebesekuthwetshulwe amakhamera.

Uthe asemathathu amacala awavulile eMkhomazi kodwa azikho izinyathelo athathelwa zona.

UNkk Philile Mgobhozi (31) oshade noMgobhozi uthe selokhu kwenzeka lesi sigameko impilo inzima emndenini ngoba bahlalele ovalweni abazi ukuthi angase abuye nini la maphoyisa.

“Ngikhathazekile angasikwazi ukujabula ngoba nomuzi wethu usunezinto eziningi ezilimele ngenxa yalolu dlame alusebenzisayo la maphoyisa.

“Sidinga usizo nezikhulu zamaphoyisa uma kukhona ezingasisiza ngakho sicela balusukumele udaba lwethu,” kusho yena.

Amaphoyisa aKwaZulu-Natal akuqinisekisile ukuvulwa kwala macala amathathu eMkhomazi yilo somatekisi.

UCaptain Thulani Zwane uthe yize kungaka boshwa muntu okwamanje kodwa akhona amacala amathathu aphenywayo ngalezi zigameko zonke.