IPHINI likaNobhala-Jikelele we-ANCYL uNksz Kenetswe Masenogi ochaze uMnuz Wandile Mkhize njengomuntu obehambisana nezimfuno ze-ANCYL yize i-ANC nayo ishayaphansi ngonyawo ithi ubehambisana nayo.


	Izithombe: SBU NDLOVU
IPHINI likaNobhala-Jikelele we-ANCYL uNksz Kenetswe Masenogi ochaze uMnuz Wandile Mkhize njengomuntu obehambisana nezimfuno ze-ANCYL yize i-ANC nayo ishayaphansi ngonyawo ithi ubehambisana nayo. Izithombe: SBU NDLOVU
From left -  Mrs Ivy Nokuthula MaSabelo Mkhize, ANC President; Jacob Zuma,  KwaZulu-Natal Provincial Chair;  Dr. Zweli Mkhize, ANC General Secretary; Cde Gwede Mantashe and Public Enterprises Minister, Mr. Malusi Gigaba pays their respects to  ANC  Cadre; Wandile Mkhize at his funeral that was held at the Ugu Sports & Leisure grounds near Port Shepstone on the North Coast of KwaZulu-Natal.
From left - Mrs Ivy Nokuthula MaSabelo Mkhize, ANC President; Jacob Zuma, KwaZulu-Natal Provincial Chair; Dr. Zweli Mkhize, ANC General Secretary; Cde Gwede Mantashe and Public Enterprises Minister, Mr. Malusi Gigaba pays their respects to ANC Cadre; Wandile Mkhize at his funeral that was held at the Ugu Sports & Leisure grounds near Port Shepstone on the North Coast of KwaZulu-Natal.
BEKUWUMUNYU emndenini kaSotswebhu we-ANC kumasipala wase-Hibiscus Coast uMnuz Wandile Mkhize obevaleliswa enkonzweni ebisoGwini Sports & Leisure Centre izolo
BEKUWUMUNYU emndenini kaSotswebhu we-ANC kumasipala wase-Hibiscus Coast uMnuz Wandile Mkhize obevaleliswa enkonzweni ebisoGwini Sports & Leisure Centre izolo

CELANI SIKHAKHANE

UMENGAMELI we-ANC uMnuz Jacob Zuma uthi sekufanele kuvele manje ukuthi ngabe ubani ohlomulayo ngokusocongwa okulokhu kuqhubeka kubaholi be-ANC KwaZulu-Natal.

Lokhu ukusho ekhuluma enkonzweni yomngcwabo kaSotswebhu we-ANC kumasipala wase-Hibiscus Coast uMnuz Wandile Mkhize obuyizolo oGwini Sports & Leisure Centre.

UMkhize uhlaselwe wabulawa ngamadoda angaziwa eyongena emzini wakhe ngoMgqibelo odlule ehamba nomngani wakhe uMnuz Nhlanhla Ntshangase osasesibhedlela.

“Sifuna kuphenyisiswe ngalokhu kuhlaselwa kwabaholi be-ANC ngalolu hlobo bese abenzi bokubi bebhekana nengalo yomthetho ngoba kuyasikhathaza ukuthi abaholi be-ANC bazithola bezingelwa baphinde babulawe ngenqwaba yezinhlamvu ngendlela engaqondakali. Ngikhuluma nje akukapheli ngisho isikhathi esingakanani kuhlaselwe kwabulawa uMnuz Wiseman Mshibe olandelwe eduze uMnuz Sbu Sibiya nabo ababulawe ngendlela engaqondakali ngabantu abangaziwa,” kusho uZuma.

Kulo mngcwabo zonke izikhulumi bezikhombisa ukuthi umuntu owenze lokhu azimboni kude kodwa ungaphakathi ku-ANC njengoba bezikugcizelela ukuthi abantu kumele bangalokhu beqagela ngokufa kukaMkhize ngoba ubengesiyena usomatekisi noma unogada.

UMkhize usengumholi wesithathu kuleya ndawo ku-ANC ukuthi asocongwe ngalolu hlobo kusuka ngo-2006 kanti ababulawe ngaphambilini nabo bebedutshulelwa emzini yabo.

Ngaphandle kwalokhu, inkonzo yalo mngcwabo iphenduke inkundla yokuphendlela uZuma indlela ebheke eMangaung ukuze athathe ihlandla lesibili njengoba abaholi bamadlelandawonye abebekhuluma bebengakufihli lokhu ngaphandle kwe-ANCYL yona engazange isondele nakancane kule nkulumo yezikhundla.

Omunye walaba baholi uNkk Ruth Bhengu uvele waqala iculo elithi “UZuma bazonyuka naye bambambe ngesandla baze bambeke ekhaya eMangaung,” kanti ubenza nophawu lwehlandla lesibili ephakamisa iminwe emibili evunyelwa nayizihambeli.

UMnuz Zizi Kodwa obekhuluma egameni labangani, uthe uMkhize ubekhathazekile ngoqhekeko olulokhu luvela ku-ANC kangangokuthi uze wanxusa ukuthi kumele izikhundla ezintathu eziphezulu ku-ANC zingabangwa.

Ubebala esikaMengameli nesikaNobhala-Jikelele kodwa akangabe esasisho esesithathu nalapho ebethi khona kumele lezi zikhundla kungabi bikho muntu ozozibanga kodwa abaholi abakuzo bazigcine ngisho sekudlule iMangaung ukuze kube nobumbano.

Yize i-ANC ibiqhakambisa ukuthi uMkhize ubehambisana nobuholi obukhona nemigomo yabo kodwa iphini likaNobhala-Jikelele we-ANCYL uNksz uKenetswe Masenogi ukubeke kwacaca ukuthi uMkhize ubezimele izimfuno ze-ANCYL nemigomo yayo kwezomnotho.

Uthe ngisho nasengqungqutheleni yenqubomgomo ye-ANC ebiseGoli uMkhize ubehamba phambili ekuqinisekiseni ukuthi imigomo ye-ANCYL iyezwakala.

Phakathi kwabaholi abebekhona kubalwa uMnuz Mathole Motshekga, uMnuz Gwede Mantashe, Mnuz Bheki Cele, Mnuz Fikile Mbalula nabanye.

UMkhize ushiye izingane zakhe, abafowabo nonina uNkk Nokuthula Mkhize.

Amaphoyisa asekhiphe umehlokaboni ka-R100 000 onganikezwa loyo ongenza nomkhondo ongaholela ekuboshweni kwababulali.