USihlalo we-Orlando Pirates uDkt Irvin Khoza weluleka uyise kaSenzo Meyiwa uMnuz Sam Meyiwa ngokumele akwenze ukuze athole imali yokushona kwendodana yakhe Isithombe: Boxer Ngwenya
USihlalo we-Orlando Pirates uDkt Irvin Khoza weluleka uyise kaSenzo Meyiwa uMnuz Sam Meyiwa ngokumele akwenze ukuze athole imali yokushona kwendodana yakhe Isithombe: Boxer Ngwenya
UYISE kaSenzo Meyiwa, uSam Meyiwa, othi akachazelwanga ngesikhwama semali okugcinwe kuso imali yendodana yakhe engasekho Isithombe: BONGANI MBATHA
UYISE kaSenzo Meyiwa, uSam Meyiwa, othi akachazelwanga ngesikhwama semali okugcinwe kuso imali yendodana yakhe engasekho Isithombe: BONGANI MBATHA
USIHLALO we-Orlando Pirates uDkt Irvin Khoza useyalele uyise womdlali ongasekho emhlabeni uSenzo “Nzori” Meyiwa, ukuthi aye enkantolo ukuze asizakale athole imali yokushona kwendodana yakhe.

UKhoza weluleke uMnuz Sam Meyiwa osekuphele iminyaka ekhala ngokungaphumi kwezimali zendodana yakhe nokungaboshwa kombulali.

Engxoxweni neSolezwe izolo, uKhoza uthe imali ikhona kodwa isesikhwameni esisingatha izimali zezingane ezingakabi neminyaka engu-21.

“Ngesikhathi uSenzo edlula emhlabeni kwakungekho lapho ayebhale khona ukuthi amafa akhe azohlukaniswa kanjani. Ngakho awukwazi-ke ukuhlukanisa amafa ngendlela ocabanga ngayo uma kungekho lapho kubhalwe khona. Imali kaSenzo ayikho kuPirates futhi ayikho kuPremier Soccer League. Imali yakhe ikwiGurdian Fund. Uma ubaba kaSenzo uMnuz Sam Meyiwa ekholelwa wukuthi kunengxenye ethize yemali okumele ayithole, akaye enkantolo afike achazele yona,” kusho uKhoza.

Uqhube wathi: “Thina asikwazi ukuhlukanisa amafa kaSenzo ngokwemicabango yethu. Kudala kwalulula ngoba uma udlule emhlabeni kwakuthathwa yonke imali inikwe ubaba wakho. Manje izinto sezihamba ngomthetho.

“Asazi thina ukuthi uSenzo wayenezingane ezingaki. Nomama bezingane zakhe kumele baye enkantolo bakhiphe izinto eziphathekayo ezikhombisa ukuthi bangomama bezingane zikaSenzo. Nobaba kaSenzo kumele aye khona aye kosho ukuthi uSenzo nguyena obondla ekhaya futhi ubemnika isamba esithize semali zonke izinyanga. Inkantolo izobe isithatha isinqumo-ke ukuthi imfanele yini imali,” kusho uKhoza.

UKhoza uthe kubuhlungu ukuzwa abantu bekhuluma kabi ngePirates, benza sengathi iyiqembu eliziphethe budlabha.

‘’Ngesikhathi uSenzo edlule emhlabeni kunezindleko zomngcwabo ezakhokhwa yiqembu.

“Asizange sithi sizoyibamba imali yethu ngesikhathi sekuphuma imali. USenzo wayeziphethe kahle yingakho senza konke okusemandleni njengeqembu ukuthi ahambe ngendlela ezothile.

“Nathi kuyasihlukumeza ukuthi kuze kube yimanje abakatholwa abantu ababulala uSenzo.

“Siyethemba kodwa ukuthi ngelinye ilanga bogcina betholiwe. UNkulunkulu unezindlela-ke zokuveza iqiniso,” kusho uKhoza

Ngakolunye uhlangothi uSam ukhala ngokuthi uKhoza akasaxhumani naye uyamziba akamtsheli nokuthi kuqhubekani.

“Angazi lutho mina ngaleso sikhwama akhuluma ngaso, akakaze angichazele lutho,” kusho uMeyiwa.

Uthe uKhoza ubemhlonipha futhi emkhonzile kodwa isiqala ukumuma emphinjeni indaba yokuziphatha kwakhe.

“Uma edla izibiliboco ngezimfoloko nemimese uKhoza, ucabanga ukuthi zidlani izingane zikaSenzo njengoba zingayitholile imali kayise,” kubalisa uSam.

Uthe akazi ukuthi bonani kubani bewumndeni kaSenzo njengoba zonke izinto zakhe zingalungi.

“Kuphela iminyaka emithathu manje ababulali ababanjwa nemali ayiphumi, angiboni ukuthi naye uSenzo ujabule lapho ekhona, kodwa ngelinye ilanga uKhoza kuyomele achaze ukuthi usihlukumezelani,” kusho uMeyiwa.